Panu Michałowi Burbelce
Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki 
składają 
Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

 

W dniu 15 czerwca br., podczas LVI Sesji Rady Powiatu, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za rok 2017.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. Łączny bilans jednostek budżetowych powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 201 866 612, 55 zł.

W 2017 roku Powiat Jasielski uzyskał dochody w wysokości 107 412 694, 58 zł. W tym dochody na zadania inwestycyjne wyniosły 5 mln 74 tys. zł. Ogółem wydatki wyniosły 105 mln 35 tysięcy zł, z czego na wydatki inwestycyjne wykorzystano 15 mln 769 tys. zł.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podczas głosowania było obecnych 20 radnych, za głosowało 17 radnych, trzech było przeciw.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w imieniu całego Zarządu Rady Powiatu, podziękował radnym za udzielenie poparcia.

 

 

IMG_5215
IMG_5215
IMG_5182
IMG_5182
IMG_5197
IMG_5197
IMG_5209
IMG_5209
IMG_5228
IMG_5228
IMG_5249
IMG_5249
IMG_5254
IMG_5254

W dniach 13 – 14 czerwca 2018 r. Starosta Jasielski przeprowadził Powiatowe Ćwiczenia Obronne „JASŁO 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Ćwiczenia poprzedzone były okresem przygotowawczym obejmującym cykl szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu realizacji zadań obronnych, przeprowadzonych przez kadrę oficerską Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

Ćwiczenia zrealizowano w dwóch następujących etapach:

  1. 13 czerwca 2018 r – praktyczne rozwinięcie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej (AKAP) z elementami praktycznego doręczania kart powołania na terenie wszystkich gmin powiatu.
  2. 14 czerwca 2018 r – epizody praktyczne w m. Skołyszyn na terenie zbiornika wodnego oraz Szkoły Podstawowej. W czasie II etapu zrealizowano działania wg. poniższych epizodów:
  • epizod praktyczny nr 1 – skażenie wody w zbiorniku wodnym sąsiadującym ze stacją uzdatniania wody w Skołyszynie, przez grupę przestępczą, poruszająca się samochodem z pojemnikami zawierającymi nieznane substancje chemiczne,
  • epizod praktyczny nr 2 - działania podejmowane przez Policję związane z zatrzymaniem grupy przestępczej i próbą udaremnienia zamiaru dokonania skażenia wody i środowiska,
  • epizod praktyczny nr 3 - działania związane z neutralizacją substancji chemicznej na zbiorniku wodnym, przy użyciu zapór wodnych oraz sprzętu pływającego,
  • epizod praktyczny nr 4 – informacja mieszkańców o skażeniu wody, zapewnienie dostaw wody pitnej.

Udział w ćwiczeniach wzięły powiatowe służby, inspekcje i straże, przedstawiciele samorządów gminnych, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Ochotnicze Straże Pożarne KSRG Skołyszyn i Święcany. Po zakończeniu działań ćwiczące zespoły dokonały podsumowania i oceny całokształtu podejmowanych działań. Dokonano szczegółowej analizy i oceny realizacji procedur zastosowanych podczas ćwiczeń.

Symulowane zdarzenia przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby doskonale ze sobą współpracowały i wykazywały się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.

Realizację przyjętych założeń i zastosowanych procedur oraz współpracę pomiędzy służbami oceniono na bardzo wysokim poziomie.

 

C1
C1
C1_1
C1_1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
C7
C7
C8
C8

 

 

12 czerwca 2018 r. w Senacie RP odbył się finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”, którego organizatorem był Senacki Zespół Strażaków.  Grupa uczniów z klasy mundurowej Kołaczyckiego Liceum znalazła się w gronie najlepszych. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i składał się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas uroczystej gali finałowej, nagrody i wyróżnienia wręczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który podkreślił, iż konkurs cieszył się dużym powodzeniem, ponieważ wzięło w nim udział ponad 5 tys. uczestników.

W  kategorii szkół ponadpodstawowych  przedmiotem oceny był filmik edukacyjny wpisujący się w hasło: „Na straży naszego bezpieczeństwa”.  Materiał filmowy, przygotowany przez licealistów, przedstawiał próbną ewakuację szkoły na wypadek zagrożenia pożarowego. Młodzi ludzie wykazali się kreatywnością, pokazali, iż wiedza, którą nabyli podczas zajęć z wiedzy ogólnopożarowej okazała się przydatna. Kręcąc film, a zarazem uczestnicząc w nim, mieli możliwość udziału na żywo w akcji gaśniczo – ratowniczej. Praca  została wyróżniona w okręgowym etapie konkursu przez jury, powołane przez parlamentarzystów biorących udział w konkursie  i skierowana na etap ogólnopolski. Tym sposobem uczniowie z Liceum w  Kołaczycach  stanęli na podium, zajmując II miejsce w Polsce.

Cieszymy się, że nasza młodzież z klas mundurowych ma możliwość uczestniczenia w tego typu konkursach, ponieważ uczy się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia, poszerza nabytą wiedzę, zdobywa dodatkowe umiejętności, które mogą okazać się przydatne  zwłaszcza tym, którzy planują swoją przyszłość zawodową w służbach mundurowych.

 

008
008
007
007
004
004

 

 

12.06.2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach uczestniczyli
w podsumowaniu projektu „Młodzież i Przedsiębiorczość”, w którym brali udział przez cały mijający rok szkolny. Projekt realizowany był przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Miastem Jasło i Gminą Kołaczyce. W trakcie podsumowania licealiści przedstawili przygotowaną przez siebie debatę  oxfordzką na temat „Praca za granicą daje większe możliwości rozwoju młodym ludziom” oraz obejrzeli debaty pozostałych uczestników projektu. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Na zakończenie spotkania wręczone zostały nagrody w konkursie „ Mój pomysł na lokalny biznes”. Uczennice kołaczyckiego liceum zajęły wszystkie miejsca na podium. Uczniowie są bardzo zadowoleni z udziału w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą im przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

IMG_20180612_100518
IMG_20180612_100518
IMG_20180612_100619
IMG_20180612_100619
IMG_20180612_100900
IMG_20180612_100900
IMG_20180612_101523
IMG_20180612_101523
IMG_20180612_102155
IMG_20180612_102155

 

W piątek, 8 czerwca 2018 r., samorządowcy wszystkich szczebli z całego Podkarpacia - starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych spotkali się w Rzeszowie, by świętować Dzień Samorządu Terytorialnego. Samorząd Powiatu Jasielskiego podczas uroczystości reprezentował  Wicestarosta Tadeusz Gorgosz.

Jak co roku samorządowe święto rozpoczęło się uroczystą mszą św. w intencji samorządów, ich mieszkańców oraz całej Ojczyzny, odprawioną w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po jej zakończeniu barwna parada ulicami Rzeszowa przeszła do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie goście Dnia Samorządu Terytorialnego spotkali się na konferencji okolicznościowej.

Jak co roku Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych nagrodziło najzdolniejszych uczniów z regionu. Jednym z nich był mieszkaniec powiatu jasielskiego, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, który jest m.in. laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, zwycięzcą XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszałka dla szkół ponadgimnazjalnych w Łańcucie oraz finalistą międzynarodowego konkursu z astrofizyki „European Astro Pi Challenge”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali:  Wicestarosta Tadeusz Gorgosz, Zespół „Trzcinicoki” oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

 

1
1
IMG_4886
IMG_4886
IMG_4891
IMG_4891
IMG_4896
IMG_4896
IMG_4904
IMG_4904
IMG_4918
IMG_4918
IMG_4922
IMG_4922
IMG_4929
IMG_4929
IMG_4934
IMG_4934
IMG_4945
IMG_4945
IMG_4952
IMG_4952
IMG_4956
IMG_4956
IMG_4963
IMG_4963
IMG_4970
IMG_4970
IMG_4973
IMG_4973
IMG_4992
IMG_4992
IMG_5007
IMG_5007
IMG_5009
IMG_5009
IMG_5026
IMG_5026
IMG_5034
IMG_5034
IMG_5054
IMG_5054
IMG_5063
IMG_5063
IMG_5066
IMG_5066

 

 

 

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbędzie się po raz kolejny Żakinada, w której udział wezmą uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Jasła i powiatu jasielskiego.

O godz. 8.45 barwny korowód braci uczniowskiej prowadzony przez Królową i  Króla Żakinady przejdzie trasą spod I LO w Jaśle do Ogrodu Jordanowskiego ulicami: Mickiewicza, Czackiego, Plac Żwirki i Wigury, Kościuszki, Rynek i Jana Pawła II.

O godzinie 9.00 Włodarze Miasta i Powiatu przekażą uczniom władzę. Podczas imprezy wystąpią wokalistki Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, obędzie się także tradycyjny i niezwykle widowiskowy konkurs na najlepszy strój. Na zakończenie dla zgromadzonej młodzieży MDK przygotował konkurencje i zabawy sprzed lat.

Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Jasielskiego.

Organizator  - Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Zapraszamy!

MDK w Jaśle

plakat Żakinadam

 

 

W dniu 1 czerwca br. w Krempnej odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego. Głównymi punktami posiedzenia były wybory nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, zmiany w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN, zaopiniowanie projektu zadań ochronnych  MPN na lata 2019-2021 oraz informacja na temat projektowanego zbiornika wodnego Kąty – Myscowa.

W związku z dymisją z funkcji przewodniczącego Rady prof. dr hab. Grzegorza Jamrozego oraz z funkcji wiceprzewodniczącego prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia przeprowadzono wybory. Nowym przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany dr hab. inż Stanisław Zięba, a wiceprzewodniczącym, przy dziewięciu głosach poparcia,  prof. dr hab. Andrzej Tomek.

Kolejnym punktem obrad było wprowadzenie zmian w Projekcie Rozporządzenia Planu Ochrony MPN. Zmiany te, jak podkreślił dr hab. inż Stanisław Zięba, są próbą wyjścia do lokalnej społeczności, znalezienia kompromisu między oczekiwaniami społeczeństwa, a tym co jest zaproponowane przez Wykonawcę Planu Ochrony MPN.  Kwestię sporną stanowi wątek korytarzy migracyjnych dla zwierząt, które są elementem nieodzownym ze względu na zapewnienie łączności pomiędzy Beskidem Niskim a Ostoją Magurską. Główną rolę będą miały korytarze regionalne i ponadregionalne, natomiast lokalne, źle oceniane przez miejscową społeczność, ze względu na bardzo bliskie położenie obok ich działek,  mają mniejsze znaczenie. W związku z tym poddano propozycję usunięcie jednego z korytarzy w Kotani, koło cerkwi. Jak poinformował mgr inż. Damian Nowak z Projektu Planu usunięto zapis ograniczający modernizację dróg na terenie MPN. Ostateczne głosowanie nad korektą zapisu zmian dotyczących korytarzy migracyjnych zostało przesunięte, z uwagi na zapoznanie się członków rady z tymi zmianami na mapach.

Brak zgody społecznej wywołała również propozycja ustanowienia 200 metrowej strefy buforowej od granicy Parku na prywatnych gruntach.   Członkowie Rady Naukowej w głosowaniu zadecydowali o likwidacji strefy buforowej, kwestia ta została wcześniej uzgodniona z Wykonawcą Projektu Planu Ochrony MPN.

Podczas spotkania dyskutowano na temat przywrócenia szlaku niebieskiego im. Kazimierza Pułaskiego przez dolinę Ciechani. Marian Stój, Dyrektor MPN, przypomniał, że wpłynęło dużo wniosków od mieszkańców i turystów, którzy chcą ponownego udostępnienia tego szlaku. Obecnie jest on udostępniany w soboty i niedziele, pod przewodnictwem pracownika Parku za opłatą w wysokości 10 złotych. Wniosek o przywrócenie szlaku, bez pozytywnej opinii Rady Parku, jest wykreślany corocznie z zadań ochronnych przez  Ministra Środowiska. Za  przeniesieniem  tego szlaku na granicę  państwa przemawiał argument konieczności pozostawienia na terenie Parku jednej doliny, gdzie nie będzie ludzi, natomiast mogą się tam swobodnie paść jelenie, jest tam strefa wilcza, występują niedźwiedzie, są też piękne bobrowiska. Zagrożenie dla szlaku stanowić mogą głównie turyści, nie stosujący się do regulaminu dla zwiedzających. Dyrektor dodał, że zwiększono obsadę Straży Parku, z 4 do 6 osób, i dzięki temu Dolina Ciechani będzie dobrze pilnowana.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, opowiedział się za przywróceniem historycznego szlaku w wersji „skorygowanej”, to znaczy po drodze powiatowej. Argumentował, że stanowi ona otwartą przestrzeń i pozwala w pełni podziwiać przepiękne widoki. Ostatecznie, na wniosek Starosty,  w  głosowaniu członkowie Rady opowiedzieli się za przywróceniem szlaku na Ciechani, bez żadnych ograniczeń, w wersji historycznej.    

Podczas posiedzenia Rady mgr inż. Damian Nowak, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody poinformował, że Wody Polskie kontynuują działania związane z powstaniem zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. Na ich prośbę pracownicy MPN pomagają w przygotowaniu Specyfikacji, niezbędnej do wyłonienia wykonawcy Raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Pracowników Parku poproszono o wskazanie obszarów i sposobów kompensacji przyrodniczej strat powstałych w wyniku utworzenia zbiornika. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień zwrócił uwagę na obszary osuwiskowe, mogące stanowić poważny problem w realizacji tej inwestycji. Jest to w jego opinii problem, z którym Park, władze lokalne i miejscowa ludność mogą sobie nie poradzić. Starosta zwrócił uwagę, że są opracowania naukowe mówiące o tym, że zdecydowana większość osuwisk występująca na tym terenie ma charakter incydentalny i nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla powstania zbiornika. Na pytanie prof. dr hab. Andrzeja Tomka, czy taki zbiornik, na tym terenie, jest potrzebny, Starosta odpowiedział: Podstawowy cel powstania zbiornika  wodnego to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jak również regulacja stanu przepływu na rzece Wisłoce, w celu umożliwienia migracji ryb oraz zabezpieczenie wody pitnej dla trzech powiatów: jasielskiego, dębickiego i mieleckiego.

Marian Stój, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, uważa, że nowy skład Prezydium Rady MPN jest szansą na lepszą współpracę zarówno z Parkiem, jak i ze społecznością lokalną, dla dobra przyrody i ludzi.

 

Bocian biały na sztucznym gnieździe przy Dyrekcji MPN,_28.05.2018
Bocian biały na sztucznym gnieździe przy Dyrekcji MPN,_28.05.2018
Diabli Kamień fot.S.Basista
Diabli Kamień fot.S.Basista
Polana Świerzowska fot. S.Basista
Polana Świerzowska fot. S.Basista
Widok  za Wysokiego S.Basista
Widok za Wysokiego S.Basista
Widok na Groń i pasmo Graniczne fot S Basista
Widok na Groń i pasmo Graniczne fot S Basista