Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie