Przypominamy, że Biuro Zawodów funkcjonuje już od piątku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle (piątek 29.09.2017: godz. 8:00-20:00, sobota 30.09.2017: godz. 10:00-18:00). Zapraszamy do odbioru numerów i pakietów startowych.
Przypominamy też że w dniu Biegu (1.10.2017) Biuro Zawodów czynne będzie w godzinach 8:00-10:30 (start Biegu: 11:00). W związku z powyższym bardzo prosimy o możliwie jak najszybsze przybycie i weryfikację w Biurze. Zalecamy aby było to najpóźniej do godziny 10:00. Przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany zgłoszenia do udziału w Biegu (np. zmiana wybranego dystansu, danych osoby startującej itp.) należy wnosić drogą mailową – wysyłając z adresu e-mail użytego przy rejestracji – lub osobiście w Biurze Zawodów (konieczna obecność osoby zarejestrowanej). Zmiany zgłaszane w inny sposób nie będą uwzględniane.