Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Inne

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, Gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1168.

pdfInformacja

Kopia Mapy Zasadniczej

 

 

Decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchmość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 776/2 o pow. 0,0092 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn 

pdfInformacja

 

 

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie
11-Sobniów II, Miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304.

pdfInformacja

Szkic Sytuacyjny

 

 

 

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce,
Gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1888.

pdfInformacja

 

Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince - 10 zadań.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielski o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości
o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 251.

pdfInformacja

 

Informacja Starosty Jasielski o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości
o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 14-Niegłowice, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 231/1.

pdfInformacja

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Łężyny, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067/2, 1068, 1189, 1389, 1390, 1421.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 11-Sobniów II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1168.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1314/2 o pow. 0,0050 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 775/2 o pow. 0,0096 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1318/2 o pow. 0,0299 ha, położonej w obrębie Święcany gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Odszkodowanie za nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako działka ewid. nr 54/2 o pow. 0,0067 ha oraz działka ewid. nr 56/2 o pow. 0,0252 ha, położonych w obrębie Lisów, gmina Skołyszyn.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1888.

pdfInformacja


 Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na wycinkę 10 sztuk drzew z działki ewid. nr 700/8 położonej w Jaśle, obręb nr 06 – Zachód.

pdfInformacja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Karczorowy, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 531.

pdfInformacja


Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja


Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż autobusu marki Mercedes Benz Sprinter

pdfInformacja


Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym - Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.

pdfInformacja


 "Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 10 drzew "na pniu" wraz z ich wycinką z działki ewid. nr 700/8 położnej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód."

pdfInformacja


Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 11-Sobniów II, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 304.

pdfInformacja


 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew

pdfInformacja


Zapytanie ofertowe na wykonanie prezglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budnyku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym prz ul. Słowackiego 6 w Jaśle.

pdfInformacjaOgłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 416 DCI 19

pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, oznaczonej jako działka ewid. nr 1168.

pdfInformacja

 

 

 

Informacja o zamiarze wszcęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1888.

pdfInformacja

 

 Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, miasta Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 531.

pdfInformacja

 

 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej i w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego 6 w Jaśle.

pdfInformacja

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Łężyny, gmina Nowy Żmigród, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067/2, 1068, 1189, 1389, 1390, 1421.

pdfInformacja

Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 531

pdfInformacja

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354.

pdfInformacja

 

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430.

pdfInformacjaDecyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 10-SobniówI, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134

pdfInformacjaZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym,
położonej w obrębie 05-Hankówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 354

pdfInformacjaZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, 
położonej w obrębie 05-Hankówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 430

pdfInformacja

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 10-Sobniów I, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134

pdfInformacja

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż platformy Hiro-320

pdfInformacja

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 430.

pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 05-Hankówka, miasto Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 354.

 

pdfInformacja


Decyzja zmieniająca decyzje Starosty Jasielskiego z dnia 31.12.2013 r., znak GN-II.6853.13.2013 ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 1421, 1389, 1390, 1189, 1068, 1067/2, położone w obrębie Łężyny, gm. Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

 Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 10-Sobniów I, miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 134.

pdfInformacja

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nr 1559/3, położonej w obrębie Dębowiec, gm.Dębowiec.

pdfInformacja


 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, nr 1421, 1389, 1390, 1189, 1068, 1067/2, położonych w obrębie Łężyny, gm.Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1565, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”. 

 pdfInformacja


Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, w obrębie Zarzecze - gm Dębowiec

pdfInformacja


 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1905, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

pdfInformacja


 

 Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1567, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

 pdfInformacja


 

  Informacja o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawny: poł. w obrębie Dębowiec - gm. Dębowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1566, w związku z realizacją inwestycji: „budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Niegłowice – Nowy Żmigród”.

pdfInformacja

 

Oferty sprzedaży

Starosta Jasielski ogłasza V przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działki ewid. nr 140 i 141/2 położonej w miejscowości Świerchowa.

pdfInformacja

 

Starosta Jasielski ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 położonej w miejscowości Skołyszyn.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 położonej w Jaśle.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VI przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 o pow. 0,7498 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły.

pdfInformacja


 

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w Nowym Żmigrodzie.

pdfInformacja


 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż udziału w wysokości ½ w sprawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położnej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum.

pdfInformacja

 


 Zarząd Powiatu w Jasielskiego ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna

 pdfInformacja

 

 

 
 

 

 

Ogłoszenia archiwalne

 

 

Starosta Jasielski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położona w miejscowości Skołyszyn 

pdfInformacja


Starosta Jasielski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 140  o pow. 0,3751 ha i 141/2 o pow. 0,0657 ha, położonej w miejscowości Świerchowa, gmina Osiek Jasielski

pdfInformacja


 Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 204/5 o powierzchni 0,7498 ha, położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły.

pdfInformacja


Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w Nowym Żmigrodzie.

pdfInformacja

 

 

 Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

pdfInformacja

 

Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 686/1 o pow. 0,1563 ha, położona w Skołyszynie, gmina Skołyszyn. od 13.02.2015 do 13.03.2015

pdfInformacja

 

 Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka ewid. Nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły), stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. od 16.12.2014 do 18.02.2015

pdfInformacja


Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Ożenna) stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. od 11.12.2014 do 12.02.2015

pdfInformacja

 

 


 

Starosta Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Skołyszyn), stanowiącej własność Skarbu Państwa. od 21.11.2014 do 28.01.2015

pdfInformacja

Oświata

Uczniowie ZSUiS w gronie najlepszych młodych cukierników Podkarpacia

Uczniowie ZSUiS w gronie najlepszych młodych cukierników Podkarpacia   „EUROPEJSKA STOLICA KULTURY” to temat tegorocznego, rozegranego 14 stycznia 2015 r. w Krośnie, XII Wojewódzkiego Turnieju o tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Jego laureatem i zdobywcą III miejsca został uczeń jasielskie...

CK Pogoda

Pogoda w Jaśle

W większości pochmurnie

-1°C

Jasło

W większości pochmurnie

Wilgotność: 83%

Wiatr: 1.61 km/h

  • 26 Lis 2015

    Mostly Clear -1°C -4°C

  • 27 Lis 2015

    Słonecznie 1°C -4°C

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

Odsłuchaj