Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Oferty sprzedaży

Starosta Jasielski ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 położonej w miejscowości Skołyszyn

pdfInformacja

 

Starosta Jasielski ogłasza VI przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 140 o pow. 0,3751ha i 141/2 o pow. 0,0657 ha, położonej w miejscowości Świerchowa, gmina Osiek Jasielski

pdfInformacja

 

Informacja o podaniu do publicznej wiadmości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VI rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VII przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

Starosta Jasielski ogłasza V przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działki ewid. nr 140 i 141/2 położonej w miejscowości Świerchowa.

pdfInformacja

 

Starosta Jasielski ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 położonej w miejscowości Skołyszyn.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 położonej w Jaśle.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II rokowania na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza VI przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4/14 położonej w miejscowości Nowy Żmigród.

pdfInformacja

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5 o pow. 0,7498 ha, położonej w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły.

pdfInformacja


 

 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w Nowym Żmigrodzie.

pdfInformacja


 

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż udziału w wysokości ½ w sprawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2424 o pow. 0,1121 ha, położnej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum.

pdfInformacja

 


 Zarząd Powiatu w Jasielskiego ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 51 o pow. 1,1696 ha, położonej w miejscowości Ożenna, gmina Krempna

 pdfInformacja

 

 

 
 

 

 

Ogłoszenia archiwalne

 

 

Starosta Jasielski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położona w miejscowości Skołyszyn 

pdfInformacja


Starosta Jasielski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr 140  o pow. 0,3751 ha i 141/2 o pow. 0,0657 ha, położonej w miejscowości Świerchowa, gmina Osiek Jasielski

pdfInformacja


 Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 204/5 o powierzchni 0,7498 ha, położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły.

pdfInformacja


Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego położonych w Nowym Żmigrodzie.

pdfInformacja

 

 

 Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

pdfInformacja

 

Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 686/1 o pow. 0,1563 ha, położona w Skołyszynie, gmina Skołyszyn. od 13.02.2015 do 13.03.2015

pdfInformacja

 

 Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka ewid. Nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły), stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. od 16.12.2014 do 18.02.2015

pdfInformacja


Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Ożenna) stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. od 11.12.2014 do 12.02.2015

pdfInformacja

 

 


 

Starosta Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Skołyszyn), stanowiącej własność Skarbu Państwa. od 21.11.2014 do 28.01.2015

pdfInformacja

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

Odsłuchaj