Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budownictwa dotrzymuje słowa – wielki sukces Powiatu Jasielskiego

Rozbudowa drogi 73-4Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks nr 2 do Programu Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” sporządzonego przez Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Krzysztofa Kondratiuka. Szacunkowy łączny koszt inwestycji według wartości kosztorysowej to 476 514,0 tys. zł. 

Starosta Jasielski Adam Pawluś powiedział, że jest to inwestycja niezwykle ważna w historii Powiatu Jasielskiego. Słowa podziękowania kieruje do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, Przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcy, Generalnego Dyrektora GDDKiA Krzysztofa Kondratiuka oraz Dyrektora GDDKiA oddział w Rzeszowie Bogdana Tarnowskiego.  Skomunikowanie powiatu z drogami klasy GP do autostrady A4 staje się coraz bardziej realne.

 

  • Odsłon: 53
  • Odsłon: 78
  • Odsłon: 280
  • Odsłon: 71

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj