Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Środki finansowe na budowę drogi krajowej DK –73 zapewnione - gwarantuje Poseł Bogdan Rzońca

foto-1W dniu 2 października 2017 roku  przeprowadzono wywiad z Posłem Bogdanem Rzońcą, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury,  na temat  budowy drogi krajowej nr 73.

- Kiedy zaczął Pan starania o realizację projektu przebudowy drogi Pilzno-Jasło?

 - Po raz pierwszy pomysł realizacji tej inwestycji zgłosiłem sześć lat temu. Poprzednia koalicja PO-PSL wyrażał jawną niechęć do podjęcia działań w tym kierunku. Dopiero w 2015 roku inwestycje wprowadzono do budżetu i głosami posłów PiS uzyskano na prace dokumentacyjne kwotę około 2 mln złotych.

 - Jak wygląda aktualny stan prac nad projektem?

 - Na początku 2016 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na studium korytarzowe drogi DK-73. Firma z Warszawy , która wygrała przetarg rozpoczęła proces konsultacji społecznych oraz rozmów z władzami samorządowymi Pilzna, Brzostku, Brzysk, Kołaczyc oraz  Powiatu Jasielskiego. Po zakończeniu konsultacji rozpoczną się prace nad wypracowywaniem wariantów przebiegu drogi. W tym roku został ogłoszony również przetarg na wykonanie decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna do tego, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła ogłosić przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj czyli wykonania inwestycji.  Chcielibyśmy, aby prace rozpoczęły się jak najszybciej, ale zależy to od firmy, która opracowuje decyzję środowiskową.

 - Czy są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie tej inwestycji?

 - O to jestem spokojny, ponieważ otrzymałem pisemne zapewnienie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, że daje gwarancję wykonania  tego projektu. Potwierdzeniem jego słów jest aneks nr 2 do Programu Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło”, w którym ujęty jest szacunkowy łączny koszt inwestycji, określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w kwocie 476 514,0 tys. złotych.


Rozbudowa drogi 73-4

 - Jakie w Pana ocenie ma znaczenie przebudowa tej trasy?

 - Rozbudowa drogi krajowej DK -73 Wiśniówki – Kielce - Tarnów - Pilzno – Jasło jest jednym z kluczowych przedsięwzięć komunikacyjnych dla Powiatu Jasielskiego. Na dzień dzisiejszy trasa ta jest mocno wyeksploatowana, wąska a przez to bardzo niebezpieczna. Wzmożony ruch samochodowy  przebiegając przez małe miejscowości  doprowadza do niedrożności wielu odcinków. Budowa obwodnic takich miejscowości jak Brzostek i Kołaczyce doprowadzi do skrócenia czasu przejazdu w kierunku centrum Polski oraz w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w tych miejscowościach.  

- Dziękuję za rozmowę. 

 

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj