Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Zasłużeni nauczyciele i pracownicy oświaty nagrodzeni

Zasłużeni nauczyciele i pracownicy oświaty nagrodzeni-1W dniu 11 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś spotkał się z 13 nauczycielami i pracownikami oświaty, którzy za swoje szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą otrzymali nagrody Zarządu Powiatu, przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nauczyciele i pracownicy oświaty wyróżnieni nagrodą Zarządu Powiatu Jasielskiego: Barbara Sokołowska z I LO w Jaśle, Barbara Wojdyła z II LO w Jaśle, Tomasz Sojka z ZS Technicznych w Jaśle, Wojciech Babiarz z ZSUiS w Jaśle, Agnieszka Chłopek i Elżbieta Szpak z ZS nr 3 w Jaśle,  Anna Skórska i Robert Niemiec z ZS nr 4 w Jaśle, Agnieszka Jamróz-Płaziak z LO w Kołaczycach, Andrzej Pomarański z  CKP w Jaśle, Katarzyna Zięba z SOSW w Jaśle, Justyna Maniak z MDK w Jaśle, Ewa Tomasik z PPP w Jaśle.

Spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego stało się okazją do złożenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty podziękowań za poświęcenie, trud i pasję włożoną w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży. Starosta przypomniał jak ważną rolę pełni edukacja w życiu państwowym poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości młodemu pokoleniu Polaków. Zachęcał do podnoszenia jakości pracy, aby szkoła stała się dla uczniów miejscem ciekawym, przyjaznym i otwartym. Składając gratulacje życzył zebranym satysfakcji i radości z wykonywanej pracy wynikającej ze świadomości, że dzięki Nim młode pokolenie ma szansę na lepszą przyszłość.

Spotkanie stało się okazją do omówienia bieżących problemów związanych z potrzebą remontów szkół, modernizacją boisk, doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Starosta przypomniał, że Samorząd Powiatu Jasielskiego przystąpił do realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym warunki edukacyjne w szkołach ulegną poprawie. Zapewnił, że kolejne inwestycje będą realizowane w miarę możliwości finansowych Powiatu. 

  • Odsłon: 245
  • Odsłon: 184
  • Odsłon: 193
  • Odsłon: 200
  • Odsłon: 180
  • Odsłon: 199
  • Odsłon: 200

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj