Stan realizacji inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Skołyszyn i Kołaczyce

W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gminy Skołyszyn Bogusławem Kręciszem w obecności radnej Rady Powiatu w Jaśle Anny Nigborowicz, radnego Gminy Skołyszyn…

Publikacja „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy  poprzez wsparcie edukacji”

W jaki sposób programy stypendialne mogą wspierać lokalny rynek pracy? Jakie są modele współpracy firm, szkół zawodowych i uczelni? Co warto wziąć pod uwagę, planując branżowy program…

Previous Next
1 2 3 4

Stan realizacji inwestycji na drogach powiatowych …

Gospodarka 05-06-2020

W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gminy Sko...

Publikacja „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju…

Edukacja 05-06-2020

W jaki sposób programy stypendialne mogą wspierać lokalny rynek pracy? Jaki...

Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych Powiatu …

Edukacja 03-06-2020

Nadszedł czas, w którym ósmoklasiści podejmą decyzję o wyborze dalszej drog...