Drukuj

Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle sięga roku 1868 (https://www.1lojaslo.pl/index.php/news). Powstanie ówczesnego Gimnazjum historycy określają jednym z ważniejszych wydarzeń z historii Jasła, nie tylko II połowy XIX wieku. Szkoła pomimo burzliwej historii Polski, napięć i gwałtownych emocji związanych z przemianami historyczno-społecznymi realizuje zadania dydaktyczne i konsekwentnie kształci nowe pokolenia młodzieży, dostosowując się do nowych wymagań współczesnej edukacji.

Wizerunek I Liceum Ogólnokształcącego kształtowany jest przez bardzo kreatywną i twórczą społeczność uczniów i nauczycieli. Inspiracją do działania są dla nas z jednej strony znani absolwenci - osobistości świata nauki, medycyny czy polityki, ale również wyzwania stawiane przez współczesny świat. Nawiązujemy w swojej działalności, propagując wiedzę do nieocenionych osiągnięć matematyka Hugona Steinhausa czy historyka literatury polskiej Stanisława Pigonia. Szkoła podtrzymuje ugruntowaną tradycją i osiągnięciami edukację z zakresu kształcenia przedmiotów przyrodniczych takich jak biologia, geografia czy chemia. To właśnie w I LO w Jaśle naukę pobierali rozpoznawani na całym świecie prof. Rudolf Weigl – wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prof. Eugeniusz Romer – polski geograf i kartograf, czy urodzony w Dębowcu prof. Stanisław Pawłowski  - geograf i rektor Uniwersytetu Poznańskiego. To do zamiłowań krajoznawstwem tego ostatniego absolwenta I LO w Jaśle nawiązuje prężnie działające, powstałe głównie z inicjatywy uczniów Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Od 13 lat w inspirowanych różnymi pomysłami opiekunów i młodzieży rajdach wzięło udział już ponad 1000 uczniów! (https://www.1lojaslo.pl/index.php/article/show/kolo_turystyczne) Wizytówką szkoły jest również Szkolny Chór „SOLI DEO” osiągający duże sukcesy w ogólnopolskich przeglądach chórów szkolnych, angażujący się w oprawę wielu uroczystości szkolnych, miejskich i powiatowych (http://chorsolideo.pl/). Działające liczne koła pozalekcyjne i przedmiotowe stwarzają młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Nasza szkoła to również kuźnia rozwijania artystycznych talentów. Młodzież rokrocznie walczy w potyczkach teatralnych o „Złotą leszczynę”, a to tylko jedno z wielu pasjonujących wydarzeń integracyjnych w szkole. Nauczyciele wraz z młodzieżą organizują liczne konkursy o różnym zasięgu i czynnie uczestniczą w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz olimpiadach osiągając znakomite wyniki i sukcesy. Wiele sukcesów odnoszą również sportowcy, a w roku szkolnym 2019/2020 i kolejnych latach nasz apetyt rozbudza drużyna siatkarek, walcząca w finale wojewódzkiej licealiady. Uczniowie o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie sportu mogą liczyć na indywidualny tok nauki umożliwiający im udział w zgrupowaniach i indywidualnych treningach. I Liceum Ogólnokształcące od 2010 roku to również międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie astronomii, czemu sprzyja praca Obserwatorium Astronomicznego (https://www.1lojaslo.pl/obserwatorium/).

I Liceum Ogólnokształcące to zmieniająca się szkoła w dobie rozwijających się technologii informacyjnych i potrzeb jakie stawia współczesny świat. Wdrożony dziennik elektroniczny to nie tylko sposób na zdalne nauczanie w czasie pandemii COVID19, ale transparentność w dokumentacji przebiegu procesu kształcenia dla rodziców i naszych uczniów. To doskonały kontakt z rodzicami i wymiana informacji z wychowawcą… choćby po to żeby nie przegapić stypendium naukowego przyznawanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, albo  dowiedzieć się o nowych dostępnych pozycjach w zasobach biblioteki szkolnej.

                Reputacja I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle liczona jest dorobkiem naukowym!

W ostatnich latach (2010 – 2020) liceum może pochwalić się wysokimi lokatami uczniów na Olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (finalistka 2011, 2014), Olimpiada Matematyczna (finalista 2013, 2017), Olimpiada Chemiczna (laureat 2013, złoty medal na 45. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Moskwie ), Olimpiada Geograficzna (laureat 2011, uczestnik etapu centralnego 2014), Olimpiada Informatyczna (finalista 2014, 2x 2018), Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej (finalistka 2011, 2013, laureatka 2014), Olimpiada Języka Niemieckiego (finalistka 2015, finalista 2016, laureatka 2016, 2017), Olimpiada Fizyczna (laureat 2015), Olimpiada Historyczna (finalista 2011), Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (finalista 2019), Olimpiada Teologii Katolickiej (finalista 2013, 2016), Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych w judo – Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek (brązowy medal 2019). Z sukcesami uczniowie nasi zdobywają laury i nagrody w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i wielu innych prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim.                 W roku szkolnym 2020/2021 aby podnieść jakość kształcenia z przedmiotów, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży planuje się wdrożyć szereg programów innowacyjnych, m.in. z zakresu: chemii analitycznej, anatomii człowieka, języka angielskiego w biznesie, historii prawa i państwa, oraz matematyki w zadaniach konkursowych. Czy widzisz tu swoją szansę, aby się rozwijać i osiągać sukcesy?

W rankingu "Perspektyw" za rok 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, jako jedyne liceum w powiecie jasielskim zostało sklasyfikowane i osiągnęło tytuł "srebrnej szkoły". W rankingu oprócz osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych liczyły się wyniki matur z obowiązkowych a w szczególności dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów. Dzięki stawianiu na indywidualizację procesu kształcenia oraz dostosowanie metod pracy przez nauczycieli uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego zarówno z przedmiotów na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

1

2

3

I LO w Jaśle to szkoła, która pozwoli Ci rozwijać Twoje pasje, zapewni wysoką jakość kształcenia i ugruntuje w Tobie konstruktywne postawy na przyszłość. Będziesz miał realny wpływ na wybór dodatkowych zajęć rozwijających Twoje uzdolnienia i zainteresowania.  I Liceum Ogólnokształcące to szkoła stawiająca na rozwijanie ciekawości poznawczej i współpracę z rodzicami. W roku szkolnym 2020/2021 będą realizowane zgodnie z badaniem preferencji uczniów  szereg międzyoddziałowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów: „Interpretacja tekstów kultury”, „Matematyka w zadaniach konkursowych”, Turystyka i krajoznawstwo”, „Chemia medyczna”. „Język angielski w podróży” oraz „język łaciński medyczny”. Stając się uczniem I LO realnie będziesz miał wpływ na rodzaj zajęć, które obok przedmiotów obowiązkowych będziesz realizował w aspekcie rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Zapraszamy! Wstąp do elitarnego grona uczniów I LO i buduj z nami potencjał na przyszłość dla Jasła, regionu i Ojczyzny!   

 

chór soli deo 2018
chór soli deo 2018
chór soli deo podczas dnia KEN 2019
chór soli deo podczas dnia KEN 2019
potyczki teatralne 2020
potyczki teatralne 2020
studniówka Polonaz pokazowy 2020
studniówka Polonaz pokazowy 2020
Ślubowanie na sztandar szkoły 2019
Ślubowanie na sztandar szkoły 2019
z obchodów święta niepodległości 2019 (2)
z obchodów święta niepodległości 2019 (2)
z obchodów święta niepodległości 2019
z obchodów święta niepodległości 2019
z rajdu 2020
z rajdu 2020