Drukuj

learn 1996845 1920 1920x1080 1

Fot. www.pixabay.com

Od 15 czerwca 2020 r. trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim, który odbywa się poprzez system vEdukacja Nabór, za pośrednictwem strony: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym oferta szkół i terminy naboru. Warto zapoznać się również z dostępnym w zakładce Pliki do pobrania Podręcznikiem dla kandydata SP (2020).

Najważniejsze terminy, obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021:
15.06.-10.07.2020 r. - wybór preferencji przez kandydatów, złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
31.07.-04.08.2020 r. do godz. 15.00 - ewentualna zmiana preferencji kandydatów,
12.08.2020 r. - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.-18.08.2020 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
19.08.2020 r. - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

O czym należy pamiętać?
1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza.
5. Bardzo ważna jest kolejność wpisywania we wniosku poszczególnych klas – na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa, do której uczeń chce się najbardziej dostać.