Drukuj

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka niemieckiego „Olimpus”

I MIEJSCE W KRAJU  -  Małgorzata Dziedzic

Zuzanna Filipak – tytuł laureata

Paweł Sendra – tytuł laureata

Uczniów przygotowała pani Monika Żmigrodzka – nauczyciel języka niemieckiego.

19 maja 2020 r. odbyła się wiosenna sesja  Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z języka niemieckiego „Olimpus”. Wzięło w niej udział 22 uczniów z naszej szkoły z klas I, II i III. Konkurs był podzielony na kategorie wiekowe i na poziomy (oddzielnie klasy pierwsze po gimnazjum i po szkole podstawowej). Zadaniem konkursowym był test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Za jedno pytanie uczeń maksymalnie mógł uzyskać 4 punkty, a minimalnie -4 punkty. Aby uniknąć w ostatecznej klasyfikacji ujemnej ilości punktów, każdy uczestnik otrzymywał 120 punktów. W związku z powyższym uczeń odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uzyskiwał 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie uzyskiwał 240 pkt.

XII edycja konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Sukces uczniów naszej szkoły: Mateusz Palar, Damian Woliński, Paweł Senra

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3, mimo epidemii koronawirusa, zdołali z sukcesem ukończyć prace nad projektami historycznymi przygotowywanymi w ramach XII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych „Póki nie jest za późno”. Ideą tego konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac dotyczy wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku.

Przygotowany przez Mateusza Palara i Damiana Wolińskiego film dokumentalny
pt. „Kryptonim Jaskółka” otrzymał 136,5 pkt i zajął 10 miejsce w konkursie (na 25 miejsc), a projekt Pawła Sendry „Kampania wrześniowa” uzyskał 98,5 pkt. Film „Kryptonim Jaskółka” poświęcony jest akcji zrzutów zaopatrzenia dla oddziałów partyzanckich działających w okolicach Jasła i Krosna. Uczniowie pokazali miejsce zrzutu amunicji w Bieździadce i przedstawili wydarzenia wiosny1944 roku. W filmie został również umieszczony fragment rozmowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 ze świadkiem historii panem Edwardem Grzebieniowskim, który opowiadał o tych wydarzeniach podczas spotkania. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały: pani Agata Rabsztyn, pani Danuta Pociask i pani Katarzyna Szot. 

Film można obejrzeć na YouTube.

Sukcesy w sporcie

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podał oficjalne wyniki rywalizacji szkół województwa podkarpackiego. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle uzyskał najlepszy wynik wśród szkół powiatu jasielskiego. W klasyfikacji końcowej w kategorii „Licealiada” wśród 160 szkół w województwie  Zespół Szkól nr 3 w Jaśle znalazł się na 62 miejscu uzyskując 142 punkty.  

Zespół Szkół Nr 3

ZS3 Jasło