W dniu 1 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Iwona Tawrell, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, złożyła ślubowanie na ręce Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Starosta Jasielski, po odebraniu od nauczycielki ślubowania, wręczył jej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci swego rodzaju certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Warunkiem nadania stopnia  awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego jest – prócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i wcześniej uzyskanego stopnia nauczyciela kontraktowego –  odbycie stażu trwającego od 2 do 3 lat, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego  z okresu stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją (w naszym przypadku powołaną przez Zarząd Powiatu). Stopień nauczyciela mianowanego nadaje Starosta  w drodze decyzji.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie wg roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić  i wychowywać  młode pokolenie  w duchu umiłowania Ojczyzny,  tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być zakończone słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”-  wedle uznania ślubującego.

 

P1220300
P1220300
P1220394
P1220394
P1220405
P1220405
P1220406
P1220406
P1220416
P1220416