Drukuj

We wtorek, 1 września, w Zespole Szkół Spożywczych i Usługowych w Jaśle odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021, połączona z otwarciem i poświęceniem nowego boiska wielofunkcyjnego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył ojciec Paweł Sroka, Gwardian Klasztoru o.o. Franciszkanów.

W liście skierowanym do uczniów (tekst w całości) na rozpoczęcie roku szkolnego Starosta Jasielski podkreślił, że być może nie będzie to rok najspokojniejszy, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uda się kontynuować naukę w murach szkół. Apelował również do rodziców o odpowiedzialne podejście:

- Zwracam się szczególnie do rodziców uczniów o bardzo odpowiedzialne podejście do istniejącej sytuacji epidemiologicznej. Apeluję o to, aby nie posyłać do szkoły dzieci w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak gorączka, czy kaszel lub innych mogących świadczyć o chorobie. Tylko współpraca i odpowiedzialność może zapobiec rozwojowi epidemii.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, naukę podejmie 5 107 uczniów, w tym 846 w klasach maturalnych i 1 046 w klasach pierwszych.

Starosta podkreślił, że uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego nieprzypadkowo odbywa się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych:

- W dniu dzisiejszym jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, ponieważ to właśnie jej uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy będą mogli odbywać zajęcia z wychowania fizycznego na nowym obiekcie sportowym. Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne to jednocześnie dwa boiska do gry w siatkówkę (w kolorze błękitnym) i jedno do gry w piłkę ręczną (w kolorze zielonym), o syntetycznej powierzchni. Boisko jest ogrodzone i oświetlone, wykonany jest także chodnik. Koszt wykonania tej inwestycji to 498 202,87 zł. Mam nadzieje, że będzie służyło ono pogłębieniu sprawności fizycznej oraz będzie miejscem wspaniałej, przyjacielskiej rywalizacji – mówił starosta.

Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne (dwa do gry w siatkówkę oraz  jedno do gry w piłkę ręczną i do gry w kosza) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ma wymiary: 38 x 22 m. Płytę boiska jest nawierzchnią przepuszczalną. Wykonany został również drenaż oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 498.202,87 zł., w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu Jasielskiego.

Wykonawcą inwestycji była Firma BUD-MAT” – Lucyna Matyja.

Starosta Adam Pawlus podkreślił, że realizowane i planowane są kolejne przebudowy boisk sportowych przy szkołach. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prac termomodernizacyjnych dla pięciu placówek edukacyjnych z terenu powiatu jasielskiego na kwotę ponad 16,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu boiska, którego dokonał Ojciec Gwardian Paweł Sroka, uczestniczyli: w imieniu Europosła Bogdana Rzońcy - Kamila Cholewiak – Kiczek, Henryk Strzelec - Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Ryszard Żygłowicz – Inspektor nadzoru Starostwa Powiatowego w Jaśle, projektant – Jakub Czarnecki, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski, delegacje młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz szkolne poczty sztandarowe.

 

P122000
P122000
P1220174
P1220174
P1220175
P1220175
P1220204
P1220204
P1220205
P1220205
P1220207
P1220207
P1220210
P1220210
P1220213
P1220213
P1220225
P1220225
P1220236
P1220236
P1220241
P1220241
P1220246
P1220246
P1220253
P1220253
P1220265
P1220265
P1220270
P1220270
P1220279
P1220279
P1220312
P1220312
P1220315
P1220315
P1220321
P1220321
P1220324
P1220324
P1220346
P1220346
P1220368
P1220368