Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 23 ogłasza nabór na rok szk. 2021/2022 do 4 – letniego

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

SZKOŁA MA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
NAUKA JEST BEZPŁATNA

Zapraszamy absolwentów:

  • Branżowych Szkół I Stopnia - (nie wymagany jest zdany egzamin zawodowy)
  • Gimnazjów
  • 8 - klasowych szkół podstawowych

Podania należy składać w terminie do 31.08.2021 r.


Wymagane dokumenty:
 

  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
  • podanie – (formularz podania dostępny w sekretariacie szkoły lub na  www.zs3jaslo.pl)
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego

Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie dalszej nauki w Szkołach Policealnych i na Studiach Wyższych.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.  13 448 35 42

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole szkół Nr 3 w Jaśle - podanie