Drukuj

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 23 ogłasza nabór na rok szk. 2021/2022 do 4 – letniego

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

SZKOŁA MA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
NAUKA JEST BEZPŁATNA

Zapraszamy absolwentów:

Podania należy składać w terminie do 31.08.2021 r.


Wymagane dokumenty:
 

Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie dalszej nauki w Szkołach Policealnych i na Studiach Wyższych.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.  13 448 35 42

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole szkół Nr 3 w Jaśle - podanie