Drukuj

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Rozpoczynamy kształcenie w klasie I w zawodzie:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie   311219,

Forma kształcenia:

  • zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie )
  • kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Cykl kształcenia:

  • 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2021;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie:

Zawód
Symbol kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Wymagania
 
 
 
 
311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie
BUD.25
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
ukończona jedna z kwalifikacji: B.5, B.6, B.7 lub ukończona jedna z kwalifikacji: BD.04

Podanie do szkoły