W związku z nieprawdziwą informacją, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski nie ma zajęć dydaktycznych, z powodu akcji strajkowej nauczycieli, informuję tak uczniów jak i rodziców, że wszystkie szkoły, mimo że w kilku trwa strajk, funkcjonują zgodnie z planem pracy, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Brak uczestnictwa uczniów w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, lub opiekuńczych, będzie traktowany jako nieobecność.

Adam Pawluś

Starosta Jasielski