Dziesięciu  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu odebrało dzisiaj wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Wyróżnieni uczniowie swoje nagrody otrzymali z rąk Starosty Jasielskiego - Adama Pawlusia.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, następnie Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Wyróżnienie „Bene Meritus” otrzymują uczniowie, którzy osiągają znakomite wyniki w nauce, reprezentują swoją szkołę w konkursach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Nagrodzeni uczniowie to:

  • Marek Patrzałek - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
  • Michał Babiarz - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
  • Marceli Juruś - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
  • Paulina Ziomek  - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
  • Bartosz Chmura - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
  • Natalia Gomułka - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
  • Roksana Pięta - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
  • Katarzyna Sypień - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
  • Natalia Parzygnat - Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie
  • Kamila Czajka - Zespół Szkół w Trzcinicy

Starosta pogratulował uczniom wspaniałych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Swoje gratulacje przekazał również przybyłym na tę uroczystość rodzicom oraz dyrektorom szkół.

 

1
1
P1130621
P1130621
P1130624
P1130624
P1130627
P1130627
P1130630
P1130630
P1130649
P1130649
P1130658
P1130658
P1130662
P1130662
P1130670
P1130670
P1130673
P1130673
P1130676
P1130676
P1130682
P1130682
P1130686
P1130686
P1130693
P1130693
P1130695
P1130695
P1130701
P1130701
P1130703
P1130703
P1130708
P1130708
P1130714
P1130714
P1130720
P1130720
P1130727
P1130727
P1130729
P1130729
P1130733
P1130733
P1130741
P1130741
P1130743
P1130743
P1130755
P1130755