W dniu 17 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle obyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego: „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod patronatem Starosty Jasielskiego i w partnerstwie Fundacji „Wielkie Serce” w Krośnie.

Przedmiotem konkursu była dowolna interpretacja tematu „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” przedstawiona w formie pracy plastycznej o charakterze społeczno-wychowawczym, skierowana do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jasielskiego w następujących czterech kategoriach wiekowych:  5-8 lat,  9-12 lat , 13-16 lat i 17-18  lat.

Głównymi celami konkursu było:

  1. Podkreślenie ważnej roli rodziny zastępczej i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych w środowisku lokalnym,
  2. Szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu jasielskiego,
  3. Kształtowanie wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki u dzieci i młodzieży,
  4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Organizatora. Do konkursu zgłoszono łącznie 21 prac. W kategorii wiekowej 5-8 lat zgłoszono 6 prac, w kategorii wiekowej 9-12 lat zgłoszono 9 prac, w kategorii wiekowej 13-16 lat – 4 prace, a w kategorii 17-18 lat - 2 prace. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne tj. zawierały imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodziców zastępczych/opiekunów prawnych.

Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniła prace dzieci i młodzieży                   wg kategorii wiekowych, a także kryteriów wymienionych w Regulaminie tj. :

  • zgodności z tematem,
  • estetyki wykonania,
  • oryginalności pomysłu
  • samodzielności wykonania pracy,
  • sposobu przekazu treści.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 

1
1
P1130849
P1130849
P1130893
P1130893
P1130894
P1130894
P1130895
P1130895