Zakończyły się prace remontowe realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”.

W dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Jasielskim a Zespołem Szkół Budowlanych na wykonanie przebudowy łazienki w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Prace zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, w ramach zajęć praktycznych. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i starannością przy wykonywaniu prac remontowych.

Koszt przebudowy łazienki według kosztorysu inwestorskiego wyniósł 70 tys. złotych, koszty materiałów na przebudowę to 48 tys. złotych. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wykonali prace opiewające na 22 tys. złotych.

Zakres robót dla tego zdania obejmował: demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż drzwi, ościeży i parapetów, rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych oraz podłogowej z płytek gresowych. Rozebranie ścianek działowych toalety i pomieszczenia zmywania naczyń, skucie warstwy zaprawy cementowej ze ścian, wymiana instalacji elektrycznej, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa ścianek działowych. Wymiana skrzydeł drzwiowych i montaż nowych w przedsionku, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, montaż parapetów, ułożenie nowych płytek gresowych i ceramicznych (posadzka i ściany). Wykonanie sufitów podwieszanych z oświetleniem, montaż ścianek systemowych do WC, biały montaż, malowanie oraz montaż ramy z PVC w pomieszczeniu zmywania naczyń.

 

P1180257
P1180257
P1180265
P1180265
P1180254
P1180254
P1180259
P1180259