Drukuj

W dniu 5 grudnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Projekt zrealizowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Edukacja ekologiczna”. Całkowita wartość projektu (brutto) to 3.601.412,00 zł, z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 2.900.965,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2017 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej, będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ale i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest zlokalizowany. Zakres projektu objął prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane na ponad 3 mln 100 tys. złotych.

Polegały one na przeprowadzeniu kompleksowej przebudowy budynku po byłej strażnicy i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Powstało między innymi poddasze użytkowe z miejscami noclegowymi, zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami służącymi do przygotowywania posiłków, a w otoczeniu budynku, parkingi, alejki i miejsca przeznaczone do hodowli roślin. Ośrodek Edukacji Ekologicznej dysponuje ponad 40 miejscami noclegowymi.

Za ponad 300 tys. złotych, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zakupiono wyposażenie służące celom edukacyjnym.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć i warsztatów w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Zawarto również porozumienie współpracy z pobliskim obserwatorium na Słowacji, gdzie młodzież będzie mogła wspólnie uczestniczyć w zajęciach po obu stronach granicy.

Podczas konferencji odbyły się trzy wykłady, pierwszy z nich wygłosiła dr inż. Magdalena Frączek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Uwierzyć w sens edukacji ekologicznej”. Kolejny wykład poprowadził dr Rafał Kapica z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie podczas którego opowiadał o tendencjach rozwoju turystyki dzieci i młodzieży. Ostatni wykład dotyczył dawnych odmian jabłoni, który poprowadziła mgr Elżbieta Żygała – wicedyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

Po zakończonych wykładach odbyła się część praktyczna, uczestnicy wykładów zostali podzieleni na trzy grupy i wzięli udział w warsztatach. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach pn. „Badanie wody w trzech postaciach zimą – zajęcia laboratoryjne i mikroskopijne , oraz "Badanie Gleby - z czego składa się gleba”, prowadzonych przez Karola Skrobacza, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grupa druga brała udział z warsztatach prowadzonych  przez pracownika Magurskiego Parku Narodowego Konrada Krasonia, który przedstawiał i opowiadał o tropach i śladach zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty z Izabelą Lorenc, która prowadziła zajęcia o kosmetykach naturalnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, przybliżył wszystkim obecnym historię budynku, w którym teraz mieści się ośrodek oraz opowiedział o etapach realizowanego projektu. Podziękował wszystkim, którzy brali czynny udział w tworzeniu i budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, oraz tym którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację projektu. Poinformował również, że obecnie administratorem i porwadzącym Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

W konferencji wziął udział m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Norbert Kieć, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Małgorzata Piotrowska, Ewa Dubiel Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Ryszard Żygłowicz Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle,   Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Sylwia Pilek Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, sołtysi wsi Krempna oraz Ożenna, a także wielu innych zaproszonych gości.

 

P1180500
P1180500
P1180509
P1180509
P1180511
P1180511
P1180521
P1180521
P1180525
P1180525
P1180539
P1180539
P1180548
P1180548
P1180560
P1180560
P1180563
P1180563
P1180568
P1180568
P1180573
P1180573
P1180574
P1180574
P1180594
P1180594
P1180604
P1180604
P1180610
P1180610
P1180631
P1180631
P1180635
P1180635
P1180644
P1180644
P1180650
P1180650