W dniu 20 marca br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. J. Modrzejewskiego odbyło się Podkarpackie Spotkanie Edukacyjne 2019. Patronat nad wydarzeniem objął Adam Pawluś, Starosta Jasielski. Organizatorem spotkania była firma Terix Sp. z o.o.

Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście uczelni i szkół wyższych z całego kraju. Uczniowie, na stoiskach wystawienniczych, uzyskiwali wyczerpujące informacje o prezentowanych jednostkach, o dostępnych kierunkach studiów, wymaganiach rekrutacyjnych, bazie dydaktycznej itp.

Oferta skierowana była przede wszystkim do uczniów klas przedmaturalnych i kończących naukę w szkołach średnich, ale także dla osób zainteresowanych pogłębieniem już posiadanych kwalifikacji. 

P1110316
P1110316
P1110321
P1110321
P1110326
P1110326
P1110329
P1110329
P1110333
P1110333
P1110334
P1110334
P1110335
P1110335
P1110339
P1110339
P1110338
P1110338
P1110341
P1110341
P1110345
P1110345
P1110348
P1110348
P1110351
P1110351
P1110353
P1110353

 

 

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności już za nami. Z grona ponad 800 uczestników z 45 szkół z całej Polski, do udziału w etapie centralnym zakwalifikowało się 45 uczniów z 25 szkół. Byli to ci spośród startujących, którzy podczas eliminacji szkolnych i okręgowych wykazali się największą wiedzą z branży przetwórczej, analitycznej i ekonomicznej. W tym doborowym towarzystwie, również w tym roku, nie zabrakło reprezentantek jasielskiego ZSUiS. Uczennice technikum kształcące się w zawodzie technik technologii żywności – Katarzyna Piróg i Barbara Ulaszek zdobyły tytuły finalistek Olimpiady Wiedzy o Żywności 2019.

Finał konkursu, którego organizatorem jest poznański Uniwersytet Przyrodniczy i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, odbył się w dniach 14 – 15. 03. w Poznaniu. Przebiegał on w dwóch etapach. W pierwszym dniu turnieju uczestnicy rozwiązywali zadania testowe, natomiast drugi dzień rozgrywek upłynął pod znakiem części ustnej, przeprowadzonej w formie pewnego rodzaju teleturnieju.

Oficjalne rozstrzygnięcie Olimpiady i uroczystość rozdania nagród, dyplomów i zaświadczeń uświetnili swoją obecnością szczególni goście –  profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty. Fakt ten, jak również oprawa gali – wspaniała sala reprezentacyjna Kolegium Rungego, nadały temu wydarzeniu wyjątkową rangę.

Udział w etapie centralnym Olimpiady był dla wszystkich niezwykłym przeżyciem. Z jednej strony – to ogromne emocje towarzyszące rozgrywkom, z drugiej zaś – możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z innymi uczestnikami jak również okazja do nawiązania nowych znajomości i poznania ciekawych miejsc. Organizatorzy zadbali bowiem nie tylko o sprawny przebieg współzawodnictwa, ale również o urozmaicone spędzenie wolnego czasu. Niewątpliwą atrakcją był spacer po poznańskiej Starówce i zwiedzenie Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego.

 Start w Olimpiadzie wymagał od jej uczestników szerokiej wiedzy technologiczno-przetwórczej, analitycznej, technicznej i ekonomicznej, tym bardziej cieszy sukces naszych reprezentantek. Wysiłek związany z przygotowaniem się do tak ważnego konkursu przyniósł, prócz ogromnej satysfakcji, również wymierne efekty – Kasia Piróg i Basia Ulaszek zdobyły też indeks na wybraną uczelnię kształcącą w kierunkach branży spożywczej i żywieniowej. 

Naszym finalistkom, a także zaangażowanym w ich przygotowanie do udziału w Olimpiadzie nauczycielkom – Urszuli Ochale, Teresie Szczudło i Lidii Gicali serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZSUiS

 

Poznań 19 00

 

W dniu 18 marca br., w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle, miała miejsce inauguracja akcji informacyjnej pn.: "Promocja Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Jasielskiego na rok szkolny 2019/2020".  Akcja potrwa do 22 marca.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 3 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ma na celu zapoznanie uczniów klas III gimnazjum oraz klas ósmych szkół podstawowych, z ofertą edukacyjną  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  Młodzież, postawiona przed trudnym wyborem kariery zawodowej, może uzyskać informacje o placówkach i  podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu i szkoły.

Swoje stanowiska zaprezentowały szkoły z terenu Powiatu Jasielskiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego, Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego,  Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowska-Curie w Kołaczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Swoją ofertę przedstawił również Zespół Szkół Leśnych z Leska.

Giełdę otworzyła Agnieszka Chłopek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3. Zachęciła wszystkich przybyłych do zapoznania się z prezentowaną ofertą i przypomniała, że każdy z nich może liczyć na profesjonalne i wyczerpujące doradztwo zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów, z prezentujących się szkół i placówek.

P1110255
P1110255
P1110259
P1110259
P1110261
P1110261
P1110263
P1110263
P1110270
P1110270
P1110279
P1110279
P1110288
P1110288
P1110291
P1110291
P1110292
P1110292
P1110293
P1110293
P1110297
P1110297
P1110299
P1110299
P1110302
P1110302
P1110303
P1110303
P1110307
P1110307
P1110310
P1110310
P1110311
P1110311
P1110312
P1110312

Szkoły przygotowują się na szereg zmian w nowym roku szkolnym. Dyrektorzy i nauczyciele z powiatu jasielskiego i krośnieńskiego mieli dziś szansę zadać pytania na temat nowości pracownikom Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach spotkania informacyjnego „ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM”.

We wtorek, 5 marca, w auli Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle zorganizowano, pod patronatem Starosty Jasielskiego, Starosty Krośnieńskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, spotkanie skierowane do wójtów, burmistrzów, pracowników wydziałów edukacji, dyrektorów szkół i placówek, doradców zawodowych w szkołach podstawowych i pracodawców. Dotyczyło ono zmian w szkolnictwie zawodowym od nowego roku szkolnego, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020.

Zmiany zakładają przede wszystkim zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowanie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:

- Zadania organów prowadzących w realizacji II etapu reformy edukacji,

- Zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy edukacji,

- Współpraca przy realizacji zadań oświatowych,

- Ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

- Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020,

- Doradztwo metodyczne – projekt działań,

- Prezentacja działań w ramach projektu „Mój Profil – wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy”.

Spotkanie z przedstawicielami kuratorium pozwoliło wyjaśnić wątpliwości, które mają nauczyciele i dyrektorzy w związku z reformą edukacji.

Dobrym efektem tej zmiany jest możliwość współpracy szkół z firmami. Uczeń ma tam dostęp do nowoczesnych technologii, których może nie być w szkole.

Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele kuratorium tłumaczyli też zasady przyszłorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Podkreślali, że będzie to nabór wyjątkowy, bowiem do szkół trafią dwa roczniki uczniów - zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów. Uspokajali, że miejsc dla dzieci w szkołach nie zabraknie. Część uczniów rzeczywiście nie dostanie się do wybranej placówki, ale obecnie jest dokładnie tak samo. Do najlepszych szkół dostają się uczniowie z najwyższymi wynikami za egzamin oraz na świadectwie.

W spotkaniu udział wzięli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński, Irena Baciak – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Jasielskiego, Józefa Winnicka – Sawczuk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Krośnieńskiego, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Beata Streb, Dorota Kaleta, Stanisław Wróbel, Mirosław Mańkowski, Małgorzata Piątkowska oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych.

P1100891
P1100891
P1100902
P1100902
P1100916
P1100916
P1100959
P1100959
P1100978
P1100978
P1110001
P1110001
P1110030
P1110030
P1110040
P1110040
P1110080
P1110080
P1110098
P1110098
P1110104
P1110104
P1110118
P1110118