W piątkowe przedpołudnie, 9 listopada 2018 r., w Trzcinicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny, ślubujących uczniów i ich rodziców odprawioną w sali gimnastycznej ZS w Trzcinicy, którą celebrował ks. Tadeusz Wawryszko.

Po nabożeństwie, pododdziały w towarzystwie zaproszonych gości przemaszerowały ze śpiewem na kort szkolny, gdzie odbyły się główne uroczystości ślubowania.

Kadeci w obecności swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „stać na straży statutu szkoły, pielęgnować wartości chrześcijańskie i  patriotyczne oraz być wzorem obywatela i ucznia”.

Podczas ceremonii ślubowania odbyło się  uroczyste przekazane uczniom klas mundurowych sztandaru szkoły. Nie zabrakło  też przemówień i życzeń skierowanych pod adresem kadetów.

Po akcie ślubowania nastąpił pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas pierwszych i ich starszych kolegów ze Szkolnej Kompanii Honorowej.

Ostatnim punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości. W montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali Wicestarosta Tadeusz Gorgosz i Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka.

 

WP_20181109_001
WP_20181109_001
WP_20181109_003
WP_20181109_003
WP_20181109_008
WP_20181109_008
WP_20181109_009
WP_20181109_009
WP_20181109_010
WP_20181109_010
WP_20181109_011
WP_20181109_011
WP_20181109_014
WP_20181109_014
WP_20181109_015
WP_20181109_015
WP_20181109_017
WP_20181109_017

 

 

24 października odbyła się po raz 10. Konferencja Ekologiczna w Jaśle. W tym roku tematem było powietrze –  rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony. W konferencji udział wzięło około stu osób – nauczycieli i uczniów ze szkół powiatu jasielskiego, gorlickiego i strzyżowskiego oraz dorosłych osób zainteresowanych ochroną powietrza.

Prelekcje wygłosili dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek i dr inż. arch. dr inż. Anita Zapałowska z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr inż. Jolanta Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Delegatura w Jaśle i lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog. Uczestnicy odwiedzili także Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, prezentujące przyczyny niskiej emisji oraz Stację Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle.

Dr inż. Anita Zapałowska opowiadała o dioksynach i furanach wydobywających się z kominów, podczas spalania śmieci – „Spalanie odpadów w instalacjach do tego celu nieprzystosowanych prowadzi do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, gdzie szczególnie niebezpieczne są rakotwórcze dioksyny. Spalanie odpadów w domowych  piecach i kotłowniach gazowych traktowane jest jako wykroczenie. Kwestię regulują stosowne akty i rozporządzenia. Polichlorowane pochodne dibenzo-dioksyn i furanów są trwałymi związkami, które kumulując się w organizmach żywych wywołują negatywne efekty zdrowotne” – mówiła podczas wykładu.

Po raz kolejny w konferencji udział wzięła dr inż. Marta Pisarek, która tym razem opowiadała o roślinach „antysmogowych”. „W celu poprawy jakości powietrza miejskiego zachodzi pilna potrzeba zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej: parków, zieleńców, zieleni osiedlowej, itp. oraz ich właściwa pielęgnacja pozwalającą zieleni spełniać rolę wydajnego ekologicznie biofiltra. Szczególnie poleca się nasadzenia wertykalne przy lub na elewacjach budynków oraz na balkonach i tarasach oraz parki kieszonkowe. Ponadto istotny jest dobór gatunkowy roślinności, dlatego też w nasadzeniach miejskich nie powinno zabraknąć jałowca pospolitego, lip, klonów, jarząbów. W mieszkaniach powinniśmy pielęgnować roślinność doniczkową, która nie tylko skutecznie wyłapuje pył, ale jednocześnie nawilża powietrze i oczyszcza ze smogu eleltromagnetycznego” – architekt uczulała młodzież, która z zainteresowaniem wysłuchała jej wykładu. „Zieleń w mieście (bez nakładów finansowych) chroni nas od pyłów i innych zanieczyszczeń i co jeszcze jest bardziej istotne oczyszcza z chorobotwórczych mikroorganizmów!”  - podkreślała wielokrotnie.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, który rozpoczął konferencję. Adam Pawluś podkreślał rolę edukacji ekologicznej i opowiadał o możliwych zastosowaniach źródeł energii odnawialnych, aby poprawić stan jakości powietrza. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele LOTOS Infrastruktura Jasło - Prezes Jacek Gogola i  Kierownik Działu Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Pracy Roman Kościow. Grupa LOTOS S.A. była Partnerem Głównym Konferencji, a zorganizowali ją Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, wśród których były m.in. plakaty dotyczące smogu, pochodzące z Galerii Dizajn BWA we Wrocławiu, wykonane przez artystów grafików w ramach projektu „Noworoczne postanowienia 2018”.

MDK w Jaśle

 

1 Uczestnicy
1 Uczestnicy
Adam Pawluś
Adam Pawluś
DSC07198
DSC07198
DSC07203
DSC07203
DSC07205
DSC07205
Plakaty
Plakaty
rosliny
rosliny
rosliny2
rosliny2
rosliny3
rosliny3

 

 

11 października 2018 r. w Liceum w Kołaczycach odbył się IX już Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno-Prewencyjnych „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Polska”. Sześć drużyn rywalizowało w 4 konkurencjach: strzelanie z broni długiej i krótkiej, test wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, prawa i ustawy o Policji, policyjny tor sprawnościowy oraz I pomoc.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęło LO Kołaczyce, drugie miejsce zajęło LO w Nowym Żmigrodzie, a trzecie Zespół Szkół w Trzcinicy. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem został uczeń klasy I LO Kołaczyce - Radosław K., a najlepszą zawodniczką okazała się uczennica klasy III Kołaczyckigo Liceum – Karolina G., która triumfowała również w kategorii strzeleckiej uzyskując tytuł najlepszego strzelca w kategorii dziewcząt. W kategorii chłopców, najlepszym strzelcem został uczeń LO Nowy Żmigród – Dominik Z. Doskonale spisała się drużyna dziewcząt tutejszego liceum, która w klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce ustępując jedynie swoim kolegom, a wyprzedzając pozostałe drużyny chłopców i dziewcząt z Nowego Żmigrodu i Trzcinicy.

Konkursowi patronowały: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komendant Powiatowej Policji w Jaśle i Burmistrz Miasta Kołaczyce p. Małgorzata Salacha.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz szkoły otrzymały wartościowe nagrody.

 

43581314_1432685660198268_1305173589829353472_n
43581314_1432685660198268_1305173589829353472_n
43620177_2180421192283538_3394030698015752192_n
43620177_2180421192283538_3394030698015752192_n
43629081_263768294480408_4807786575825993728_n
43629081_263768294480408_4807786575825993728_n
43633749_246755449290969_3456085527969660928_n
43633749_246755449290969_3456085527969660928_n
43639683_350565839022391_7027436995932585984_n
43639683_350565839022391_7027436995932585984_n
43641688_472195393189533_3146723027958366208_n
43641688_472195393189533_3146723027958366208_n
43672064_577508736014393_2522400830850596864_n
43672064_577508736014393_2522400830850596864_n
43712918_1806285602822069_453302479191277568_n
43712918_1806285602822069_453302479191277568_n
43770177_543119669462566_703912536717656064_n
43770177_543119669462566_703912536717656064_n
43788638_740882199625976_139368119637377024_n
43788638_740882199625976_139368119637377024_n
43879199_178812349697723_7287006144785022976_n
43879199_178812349697723_7287006144785022976_n
44024981_922032111322863_7645956108107907072_n
44024981_922032111322863_7645956108107907072_n
44025044_343965499505015_7824078675434799104_n
44025044_343965499505015_7824078675434799104_n

 

 

Troska o środowisko powinna dotyczyć każdego z nas, bez względu na wiek. Z pewnością jasielskie przedszkolaki mają na ten temat dużą wiedzę. Mogliśmy się o tym przekonać słuchając ich występów podczas XXIII Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków „ Eko piosenki z małej scenki”.

17 października 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle zaprezentowało się 119 dzieci z jasielskich przedszkoli, które śpiewały utwory o tematyce ekologicznej, np. „Dzieci na pięć”, „Czysty świat”, czy „Leśne duszki”. Dzięki występom młodych wokalistów mogliśmy spędzić wyjątkowe przedpołudnie w naszej placówce. Barwne stroje, cudowne prezentacje i uśmiechy dzieci sprawiły, że kolejny festiwal Eko piosenek przysporzył nam dużo wrażeń i emocji.

Pragniemy podziękować dzieciom oraz ich opiekunom i rodzicom za przygotowanie przedszkolaków do występów i obecność na XXIII Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków.

Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu oraz Urzędowi Miasta Jasła za ufundowanie nagród dla uczestników, które będą stanowić dla nich wyjątkową pamiątkę z tego wydarzenia.

MDK Jasło

 

20181017_093800
20181017_093800
20181017_110025
20181017_110025
KAS02962
KAS02962
KAS02967
KAS02967
KAS02970
KAS02970
KAS02998
KAS02998

 

 

 

Nauczyciele i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle

 

We wtorek, 16 października 2018 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle wybitni nauczyciele, dyrektorzy i zasłużeni pedagodzy odebrali nagrody przyznawane corocznie przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś życzył wyróżnionym skutecznego działania oraz wszystkiego, co daje poczucie zadowolenia z pracy zawodowej, jak również wiele satysfakcji i społecznego uznania z tytułu wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Oczywiście podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały już wcześniej skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników powiatowej oświaty. 

W gronie uhonorowanych pedagogów znaleźli się nauczyciele z następujących szkół:

Renata Sarnecka-Fryc - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Małgorzata Kłusek i Wioletta Telma-Goryczka - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Damian Bartuś - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Agnieszka Racławska - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Mirosława Nowotyńska-Strojek - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

 • s. Karina Bernadeta Pawłowska - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
 • Ewa Śmietana -  Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

  Krystyna Dzik i Teresa Sypień - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle

  Anna Gorczyca-Świędrych - Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  Grażyna Leńczuk, Agnieszka Kuczała-Kołodziej i Monika Kubas-Gozdecka - Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

  Rafał Krupa - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

   

  P1070140
  P1070140
  P1070107
  P1070107
  P1070111
  P1070111
  P1070121
  P1070121
  P1070124
  P1070124