26 kwietnia 2018r. w Jedliczu odbył się IV Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych, w którym uczniowie Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy zdobyli II miejsce.

Celem imprezy, była popularyzacja klas mundurowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.

Poziom przeglądu  był bardzo wysoki. Po wylosowaniu zadania, uczniowie musieli zaprezentować się w  konkursie musztry podstawowej, a następnie musztry paradnej. Turniejowe zmagania obserwowali zaproszeni goście - parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych. Rywalizację oceniała komisja sędziowska, w skład której wchodzili żołnierze, strażacy, funkcjonariusze straży granicznej, służby więziennej oraz policji.

Uczniowie z Trzcinicy dobrze poradzili sobie z zadaniem obowiązkowym, a następnie sprawnie wykonali przygotowany przez siebie układ dowolny.

Ostateczna klasyfikacja punktowa wyłoniła najlepsze kompanie:  

I miejsce -  Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie 154 pkt
II miejsce -  Zespół Szkół SARS w Trzcinicy 129 pkt
III miejsce -  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu 114 pkt


Po konkursie, organizatorzy przeglądu przygotowali liczne atrakcje, wśród których znalazły się m.in. zawody strzeleckie oraz możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy służb mundurowych. Podczas imprezy plenerowej prezentowali się m.in. żołnierze wojsk lądowych, obrony terytorialnej, strażacy oraz policjanci.

Dyrekcji i młodzieży Zespołu Szkół w Trzcinicy serdecznie gratulujemy sukcesu.

DSC_0372
DSC_0372
DSC_0378
DSC_0378
DSC_0383
DSC_0383
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0421
DSC_0421
DSC_0428
DSC_0428
DSC_0433
DSC_0433
DSC_0442
DSC_0442
DSC_0448
DSC_0448
DSC_0461
DSC_0461
DSC_0466
DSC_0466
DSC_0486
DSC_0486

 

Już po raz jedenasty Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle przygotowały szereg atrakcji, jakich nie można zobaczyć w innych szkołach ponadgimnazjalnych.

Zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Piotr Zoła, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Jolanta Strzępek, przedstawiciel korporacji Hass na Polskę Pan Andrzej Hodór z firmy Abplanalp, przedstawiciele firmy ERKO, Pani Urszula Marek i Pan Krzysztof Orzechowski oraz przedstawiciele Banku PeKaO S.A. i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zespół Szkół Technicznych do dyspozycji gimnazjalistów oddał pracownię techniczną, pracownię elektryczną, pracownie urządzeń techniki komputerowej, pracownię sieci komputerowych i E-sportu, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznych CNC oraz pracownie samochodowe. Wymienione pracownie są wykorzystywane przez uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Piknik był również okazją do wręczenia nagród i stypendiów sfinansowanych przez Fundację Gene’a Haas’a. Uczniowie technikum mechanicznego o specjalności obróbka skrawaniem otrzymali ubrania robocze, drobne narzędzia, jak również stypendia i nagrody pieniężne za wyniki w nauce. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle to jedna z pięciu szkół w Polsce wyróżnionych otrzymaniem grantu. W tym roku kwota grantu dla naszej szkoły wyniosła 18500 USD a na całą Polskę przeznaczono 56000USD.

Była również możliwość skontrolowania ciśnienia krwi oraz obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy, który przygotowali członkowie koła PCK i Honorowi Dawcy Krwi. Uczestnicy Pikniku mieli możliwość podziwiania cosplay’a naszej uczennicy Katarzyny Ślusarczyk, żywej reklamy e-sportu. Swoją ofertę zaprezentowała zaproszona firma ERKO, która jest producentem wysokiej jakości produktów i rozwiązań dla przemysłu elektrotechnicznego i lotniczego.

Na uwagę zasługuje fakt, że wymienione szkoły w bieżącym roku szkolnym biorą udział w realizacji dwóch projektów unijnych, w ramach których zakupiono nowoczesne wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych. Celem projektów jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów poprzez ściślejsze powiązanie oferty edukacyjnej szkoły z wymaganiami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów. W efekcie nasi uczniowie w latach 2017 do 2019 mają możliwość odbycia bezpłatnych kursów zawodowych i staży u pracodawców, co w przyszłości zwiększy ich szanse na rynku pracy. Łączna kwota przeznaczona na doposażenie ZST to około dwa miliony złotych, a na szkolenia i staże – pół miliona złotych.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole dała gimnazjalistom podpowiedź co do kierunku dalszego kształcenia i rozwoju swoich zainteresowań technicznych. Więcej informacji na temat szkoły znaleźć można na internetowej stronie szkoły: www.zstjaslo.pl

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JAŚLE

Na terenie ZSUiS Piknik Zawodowy przebiegał pod znakiem zwiedzania pracowni szkolnych i zapoznawania się ze specyfiką zawodów prowadzonych przez szkołę. 

W ZSUiS dla gimnazjalistów udostępnione zostały pracownie: analizy żywności, cukiernicza, gastronomiczna, fryzjerska, technologii i wytwarzania odzieży oraz projektowania i modelowania odzieży. W pracowniach swoje umiejętności praktyczne zdobywają uczniowie kształcący się w zawodach: technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody oraz cukiernik, kucharz i fryzjer.

W pracowniach gimnazjaliści mieli okazję obserwować przygotowane przez uczniów naszej szkoły pokazy umiejętności zawodowych, obserwować swoich starszych kolegów podczas pracy, dowiedzieć się wielu szczegółów na temat kierunków kształcenia. Duże wrażenie na zwiedzających robił nowoczesny sprzęt i urządzenia branżowe, a także sprzęt komputerowy z nowoczesnym oprogramowaniem, w jakie w ostatnim czasie zostały doposażone pracownie szkolne z funduszy unijnych. Na szczególną uwagę zasługuje spektrofotometr, krioskop, refraktometry, wysokiej klasy mikroskopy i inne profesjonalne przyrządy laboratoryjne do analizy instrumentalnej i mikrobiologicznej żywności, piece konwekcyjne i cyklotermiczne, kuchenki indukcyjne, wieloczynnościowe roboty kuchenne oraz nowoczesny sprzęt do formowania i dekorowania wyrobów cukierniczych, najwyższej klasy urządzenia do pielęgnacji i kondycjonowania włosów oraz stylizacji i modelowania fryzur, designerskie myjnie fryzjerskie, a także specjalistyczne maszyny szwalnicze, stanowiska obróbki parowo-cieplej oraz narzędzia i przybory do modelowania, projektowania, wykrawania i wytwarzania wyrobów odzieżowych. Kształcenie umiejętności z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, typowego dla rzeczywistych warunków pracy w zakładach i firmach poszczególnych branż, a także możliwości zdobywania nowych kompetencji zawodowych podczas organizowanych przez szkołę w ramach projektu bezpłatnych staży i szkoleń, ułatwia naszym uczniom uzyskanie wysokich kwalifikacji, zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Jak co roku nie zabrakło atrakcji Pikniku, czyli pokazu mody. Uczniowie klas technikum o profilu technik usług fryzjerskich i technik przemysłu mody przygotowali pokaz makijażu, fryzur i strojów inspirowanych motywami orientalnymi. Dopełnieniem pokazu były stylizacje konkursowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szyciu, a jego zwieńczeniem była prezentacja stroju zaprojektowanego i wykonanego przez ucznia klasy IV Kamila Urbana – zwycięzcy tegorocznych Mistrzostw  – Cracov Fashin Week 2018. Pokaz został poprzedzony uroczystym rozdaniem dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom konkursów „Wszystko dla Kobiet” i „Stylista Roku 2018”.

Goszczący w ZSUiS gimnazjaliści mieli okazję podziwiać wystawę prac konkursowych opracowanych i przygotowanych przez naszych uczniów na konkursy cukiernicze i odzieżowe a także pokaz wizażu i komputerowego dobierania fryzur do różnych typów urody, w wykonaniu uczniów klas odzieżowych i fryzjerskich. Zaprezentowana też została kronika szkolna, dokumentująca ważne wydarzenia z życia naszej placówki, między innymi: udziały i sukcesy uczniów w olimpiadach oraz konkursach zawodowych i sportowych, wycieczki klasowe, działalność organizacji młodzieżowych.

Na Pikniku nie zabrakło też tradycyjnego poczęstunku. Na odwiedzających naszą szkołę gości czekały przygotowane przez uczniów klas spożywczych o profilu technik technologii żywności, cukiernik i kucharz słodkie desery i ciasteczka oraz kiełbaski prosto z grilla.

Wkrótce uczniowie gimnazjów będą podejmować decyzje dotyczące ich przyszłości. Mamy nadzieję, że udział w Pikniku przekonał młodych ludzi, że kształcenie zawodowe to dobra inwestycja w przyszłość.

Więcej o szkole i prowadzonych w ZSUiS zawodach na stronie internetowej: www.zsuisjaslo.nets.pl 

Organizatorzy

 

FOT - 4  ZSUIS
FOT - 4 ZSUIS
FOT -5  ZSUiS
FOT -5 ZSUiS
FOT 6 ZSUiS
FOT 6 ZSUiS
FOT- 7  ZSUiS
FOT- 7 ZSUiS
Fot_1_ZST
Fot_1_ZST
Fot_2_ZST
Fot_2_ZST
Fot_3_ZST
Fot_3_ZST

 

 

„Wszystkie twarze Kołaczyckiego Liceum” – pod takim hasłem, 24 kwietnia,  po raz kolejny odbył się  Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach. Szkoła  otworzyła swoje drzwi dla Gimnazjalistów, którzy mogli zobaczyć, poczuć, „dotknąć szkoły”,  spotkać się z nauczycielami i starszymi kolegami.

Sala gimnastyczna okazała się za mała, by pomieścić wszystkich, którzy przyjęli  zaproszenie. Powitał ich Dyrektor Szkoły, Antoni Salacha, który krótko przedstawił placówkę, jej osiągnięcia, sposób pracy i plany na najbliższy rok szkolny. Ciekawe i ważne dla  Gimnazjalistów były jednak „świadectwa” Absolwentów i obecnych uczniów, bo oni najwięcej mogą powiedzieć nie tylko o dydaktycznej, ale także wychowawczej  stronie pracy LO w Kołaczycach. Toteż zaznaczyli, że szkoła, oprócz wiedzy, dała im przede wszystkim podstawy do bycia człowiekiem otwartym, empatycznym.  Podkreślali dobrą atmosferę, otwartość i życzliwość dla każdego ucznia.

 Dzień Otwarty był  przede wszystkim okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, poznania nauczycieli tu pracujących, którzy zaprosili potencjalnych uczniów na  zajęcia matematyczne, językowe czy pokazy chemiczne.

W tym dniu przygotowano dla Gimnazjalistów szereg atrakcji  o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się  pokazy strażackie, wojskowe i policyjne. Szkolna jednostka strzelecka „Strzelec” przygotowała  akcję odbicia zakładników przez antyterrorystów. Nie zabrakło również wrażeń artystycznych i dreszczyku emocji. Szkolni „artyści” dali popis umiejętności teatralnych, tanecznych i wokalnych, a na koniec zaprosili młodszych kolegów do szkolnych podziemi na dawkę czarnego humoru.

20180424_113042
20180424_113042
20180424_113802
20180424_113802
20180424_114510
20180424_114510
20180424_114742
20180424_114742
20180424_114752
20180424_114752
20180424_114910
20180424_114910
20180424_114936
20180424_114936
IMG_1339
IMG_1339
IMG_1341
IMG_1341
IMG_1350
IMG_1350
IMG_1351
IMG_1351
IMG_1353
IMG_1353
IMG_1355
IMG_1355
IMG_1363
IMG_1363
IMG_1364
IMG_1364
IMG_1370
IMG_1370
IMG_1385
IMG_1385
IMG_1391
IMG_1391
IMG_1392
IMG_1392
IMG_1394
IMG_1394
IMG_1402
IMG_1402
IMG_1405
IMG_1405
IMG_1407
IMG_1407
IMG_1414
IMG_1414
IMG_1415
IMG_1415
IMG_1421
IMG_1421
IMG_1427
IMG_1427
IMG_1456
IMG_1456
IMG_1477
IMG_1477
IMG_1480
IMG_1480
IMG_1481
IMG_1481
IMG_1494
IMG_1494
P1210696
P1210696
P1210697
P1210697
P1210698
P1210698
P1210701
P1210701
P1210702
P1210702
P1210705
P1210705
P1210708
P1210708
P1210711
P1210711
P1210716
P1210716
P1210717
P1210717
P1210733
P1210733
P1210738
P1210738
P1210744
P1210744
P1210751
P1210751
P1210753
P1210753
P1210779
P1210779
P1210805
P1210805
P1210830
P1210830
P1210854
P1210854

W dniu 19 kwietnia w MZSP nr, 5 w Krośnie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo – Obronne „Sprawni jak Żołnierze” – etap rejonowy. Były to już 41 edycja. Zawody odbyły się w kategorii dziewcząt i chłopców, zgromadziły 14 zespołów z różnych rejonów i powiatów od Sanoka aż po Nowy Żmigród.

Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Świstak, Maria Fryc oraz Patrycja Zwolińska. Natomiast wśród chłopców: Jakub Wojdyła, Konrad Zięba i Dominik Krzanowski. Młodzież rywalizowała w pięciu konkurencjach: rzut granatem, tor sprawnościowy, strzelectwo, bieg na orientację oraz pierwsza pomoc. Oba nasze zespoły pod kierunkiem pana Dariusza Szczepanika spisały się fantastycznie. Dziewczęta zajęły I miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się na II pozycji.
Gratulujemy naszym uczniom wspaniałych wyników i czekamy na dalsze sukcesy.

4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
16
16
17
17
18
18
20
20
21
21
22
22

 

 

FE_PR_POZIOM-Kolor-01.jpgPODKARPACKIE-Kolor.jpgwup-rzeszow-logo-poziom-kolor-cmyk.pngUE_EFS_POZIOM-Kolor.jpg

 

 

W pięciu jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w  Zespole Szkół Technicznych (wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego), w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół nr 4, w Zespole Szkół nr 3 oraz w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych realizowane są projekty edukacyjne.

Realizacja trzech projektów o łącznej wartości blisko 9 mln zł ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu, a także podniesienie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych, w tym wzmocnienie poziomu kształcenia praktycznego w zawodach deficytowych.

Zaplanowane w trzech projektach działania mają charakter komplementarny, co pozwoli zwiększyć szanse absolwentów na szeroko rozumianym rynku pracy.