W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 Adam Pawluś, Starosta Jasielski wręczył nominacje na stanowiska dyrektorów szkół.

Nominacje na stanowiska dyrektorów szkół otrzymali: Pani Anna Dyrek – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, Pan Sebastian Styczyński – p.o. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle, Pan Tadeusz Maculak – dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Za długoletnią pracę nagrody jubileuszowe odebrali: Pani Grażyna Leńczuk – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Pan Antoni Salacha – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Starosta pogratulował nominacji na stanowiska dyrektorów. Złożył również podziękowania Pani Grażynie Leńczuk oraz Panu Antoniemu Salacha za oddanie i zaangażowanie podczas wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą.

1
1
P1160556
P1160556
P1160576
P1160576
P1160689
P1160689
P1160696
P1160696
P1160705
P1160705

 

W dniu 11 lipca br. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle podpisano dwie umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Jasielskim. 

Umowy zostały zawarte w ramach zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W imieniu PFRON umowę podpisał Maciej Szymański, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego oraz Małgorzata Magdoń, Pełnomocnik PFRON, natomiast w imieniu Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś, Starosta Jasielski i Stanisław Pankiewicz, Wicestarosta Jasielski.

W ramach tego zadania zakupione zostaną dwa samochody, jeden z nich to samochód osobowy 9-cio miejscowy do przewozu osób niepełnosprawnych, który przeznaczony zostanie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Ośrodek- Wychowawczy w Jaśle. Na wyżej wymienione zadanie Powiat Jasielski otrzymał kwotę 70 000, 00 złotych. Wartość tego projektu wynosi 106 000,00 złotych z czego 36 000, 00 złotych to wkład własny Powiatu Jasielskiego. W ramach obszaru D, Powiat Jasielski pozyskał również środki finansowe dla Gminy Skołyszyn w kwocie 204 489, 00 tys. złotych na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Przysiekach, za które m.in. zakupiony zostanie autobus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański obejrzał budynek zajmowany przez WTZ, gdzie mógł zobaczyć jak prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz główny budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

 Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował Dyrektorowi Maciejowi Szymańskiemu za przyznane środki finansowe, dzięki którym m.in. możliwy będzie zakup samochodu dla WTZ w Jaśle. Samochód ten jest niezbędny dla funkcjonowania ośrodka.

1
1
P1140147
P1140147
P1140161
P1140161
P1140179
P1140179
P1140188
P1140188
P1140196
P1140196

 

Zakończył się rok szkolny 2018/2019. Łączna liczba uczniów promowanych do kolejnych klas w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Jasielskim  wynosi 2575 osoby, w tym z wyróżnieniem 244. Naukę zakończyło 1055 absolwentów, w tym 81 z wyróżnieniem.

Szczegóły dotyczące liczby osób promowanych i absolwentów, w tym z wyróżnieniem,  w poszczególnych szkołach w Powiecie Jasielskim obrazuje poniższa tabelka, są to dane na koniec roku szkolnego 2018/19.

Lp.

Szkoła

Liczba promowanych

w tym z wyróżnieniem

Liczba absolwentów

w tym z wyróżnieniem

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

553

97

201

21

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

260

44

139

7

3.

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

104

8

128

21

4.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

444

46

145

20

5.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

350

16

103

1

6.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

231

8

109

2

7.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

401

7

135

3

8.

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

232

18

95

6

Razem

2575

244

1055

81

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce, a absolwentom życzymy kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów lub podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie.

Na czas wakacji nauczycielom i uczniom życzymy udanego, radosnego i pełnego wrażeń wypoczynku. Niech będą one bezpieczne, by wszyscy wypoczęci, zdrowi i pełni zapału wrócili we wrześniu do szkół.

DSC03563
DSC03563
DSC03575
DSC03575

 

W dniu 18 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle, odbyło się spotkanie Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego z Panem Wojciechem Krokowskim, zasłużonym emerytem, któremu wręczona została nagroda uznania.

Nagroda jest podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej, odpowiedzialność, upór i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych, przekazywanie kolejnym pokoleniom młodzieży wiedzy i umiejętności, które  pozwalały im być coraz lepiej przygotowanym do wyzwań, jakie niesie dzisiejszy świat.

 Moment pożegnania z czynną pracą zawodową wyznacza początek w odkrywaniu nowych pasji, początek w delektowaniu się najdrobniejszymi przyjemnościami i nieśpiesznym celebrowaniem życia, czego serdecznie życzę – powiedział Adam Pawluś, Starosta Jasielski.

 

P1130910
P1130910
P1130915
P1130915

 

 

List MEN zakończenie roku szkolnego1

List MEN zakończenie roku szkolnego2