W dniu 17 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle obyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego: „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod patronatem Starosty Jasielskiego i w partnerstwie Fundacji „Wielkie Serce” w Krośnie.

Przedmiotem konkursu była dowolna interpretacja tematu „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” przedstawiona w formie pracy plastycznej o charakterze społeczno-wychowawczym, skierowana do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jasielskiego w następujących czterech kategoriach wiekowych:  5-8 lat,  9-12 lat , 13-16 lat i 17-18  lat.

Głównymi celami konkursu było:

 1. Podkreślenie ważnej roli rodziny zastępczej i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych w środowisku lokalnym,
 2. Szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu jasielskiego,
 3. Kształtowanie wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki u dzieci i młodzieży,
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Organizatora. Do konkursu zgłoszono łącznie 21 prac. W kategorii wiekowej 5-8 lat zgłoszono 6 prac, w kategorii wiekowej 9-12 lat zgłoszono 9 prac, w kategorii wiekowej 13-16 lat – 4 prace, a w kategorii 17-18 lat - 2 prace. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne tj. zawierały imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodziców zastępczych/opiekunów prawnych.

Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniła prace dzieci i młodzieży                   wg kategorii wiekowych, a także kryteriów wymienionych w Regulaminie tj. :

 • zgodności z tematem,
 • estetyki wykonania,
 • oryginalności pomysłu
 • samodzielności wykonania pracy,
 • sposobu przekazu treści.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 

1
1
P1130849
P1130849
P1130893
P1130893
P1130894
P1130894
P1130895
P1130895

 

Warszawa wzięta! Zeszłoroczni mistrzowie znów powracają z tarczą z rozgrywek, czyli Mistrzostw Polski Klas Esportowych, Warszawa 2019. BlackLeo’s Dreamteam  w składzie Darek "Yenoren" Szarek, Kacper "Baxiu" Mika, Marcin "Ksienszniczka" Puzio, Mateusz "Wulq" Śliwa, Filip "Flopi" Wójtowicz, Alan "Qenal" Czech po raz kolejny udowodnili swą niezaprzeczalną wyższość w League of Legends.

Finały, które odbyły się w 8-9 czerwca, zgromadziły osiem najlepszych drużyn z Polski, przy czym do ścisłych finałów zakwalifikowały się cztery; Yellow Apples z  Piekar Śląskch, Certainly not a team z Kielc, Pora na przygodę z Kędzierzyna-Koźle oraz BlackLeo's Dreamteam z Jasła. W półfinale spotkali się broniący tytułu BlackLeo's Dreamteam z zeszłorocznymi wicemistrzami Pora na przygodę. Nasza drużyna ponownie „rozjechała” przeciwników, którzy, prawdopodobnie załamani porażka, ulegli również Yellow Apples i ostatecznie zakończyli rozgrywki poza podium. Po emocjonującym meczu nastąpił wyjazd na kwaterę i tam niestety wszyscy musieli ulec przeważającym siłom wroga, czyli zmęczeniu po podróży i hordom komarów, pikujących eskadrami jak bombowce na okręty w Pearl Harbour. Ze snu nie były w stanie wyrwać naszych wojowników nawet startujące z Okęcia samoloty.

Niedziela to walka o tytuł mistrzów. Wprawdzie wicemistrzostwo było już pewne, ale nasze chłopaki, niesyte zaszczytów, pewnie i bezproblemowo pokonali Certainly not a team i tym samym ponownie stanęli na najwyższym stopniu podium. Relacja byłaby niepełna, gdyby nie wspomnieć o Mikołaju Silvanie Sinackim, który na co dzień komentuje rozgrywki ligi europejskiej (LEC) i pracuje w Polsat Games, kanał 16. Bez przesady nazwać go można Janem Ciszewskim esportu. Wyjazd drużyny nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia Starostwa Powiatowego jak również moralnego i psychologicznego protektoratu trenera i mentora, p. Roberta Rączki, nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZST. Drużynę ubrał trener i tajemniczy fan. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy w naszą drużynę wierzyli i wspierali, postaramy się nie zawieść fanów w przyszłym roku.

ZST Jasło

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

W dniu 5 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle gościła grupa uczniów i nauczyciele z sześciu szkół partnerskich realizujących projekt Erasmus+. Wizyta była okazją do spotkania ze Starostą Jasielskim – Adamem Pawlusiem i wymianą spostrzeżeń o powiecie jasielskim i jego mieszkańcach.

Projekt Erasmus+, w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół pt.: „International Culture and Traditions - Young Explorers on the Start!, realizowany jest od 01. 10. 2018 r. do 31. 08. 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach.

Zasadniczym celem projektu jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym własnego i innych krajów w następujących zakresach tematycznych: literatura, przygotowanie żywności, medycyna tradycyjna, rzemiosła tradycyjne, architektura, dziedzictwo naturalne. Jest on realizowany poprzez wszechstronne działania ukierunkowane na:

 • • poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnorodności kultur
 • • promowanie kultury lokalnej i narodowej,
 • • przezwyciężanie barier kulturowych i uprzedzeń,
 • • zachęcanie uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski i komunikację w tym języku,
 • • wzbogacenie wiedzy naukowej uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi cyfrowych,
 • • stosowanie narzędzi TIK w pracy,
 • • zwiększenie motywacji uczniów i nauczycieli w procesie uczenia się,
 • • włączenie nowej metody nauczania / uczenia się (CLIL) do programu nauczania szkoły,
 • • zastosowanie nauki w zakresie historii, geografii i ewentualnie innych przedmiotów (STEAM) w ramach projektu,
   
 • • poprawa efektywności edukacyjnej szkół partnerskich,
 • • nawiązanie przyjaźni międzynarodowych,

W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele z sześciu szkół partnerskich, czyli Polski, Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Włoch i kraju koordynującego projekt – Litwy.

Obecnie Szkoła Podstawowa w Święcanach gości przedstawicieli szkół partnerskich, dla których przygotowała cykl zajęć edukacyjnych w tematyce związanej z zastosowaniem medycyny tradycyjnej. Realizowane będą warsztaty zielarskie i pszczelarskie, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję osobiście przygotować i wypróbować różne tradycyjne leki i sposoby leczenia. Partnerzy będą wymieniać się swoimi tradycjami kulturowymi w tej tematyce i porównywać je do własnych. Przewidziane są również wizyty Gospodarstwie Pasiecznym Sądecki Bartnik, czy w Krynicy Zdrój pozwalające na doświadczenie zastosowania tamtejszych wód mineralnych oraz zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.

Projekt pozwala również na nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni, a także na kontynuację tych zapoczątkowanych w trakcie poprzednich mobilności. Jest to też okazja do promocji szkoły zarówno w regionie, jak i na poziomie międzynarodowym.

Starosta pogratulował nauczycielom i opiekunom zapału i zaangażowania w realizacji projektu, a uczniom życzył wspaniałych wrażeń i wspomnień z pobytu w Polsce. Wręczył im również upominki związane z powiatem jasielskim.

 

 

P1130773
P1130773
P1130776
P1130776
P1130779
P1130779
P1130783
P1130783
P1130788
P1130788
P1130793
P1130793
P1130794
P1130794
P1130795
P1130795
P1130799
P1130799
P1130804
P1130804
P1130808
P1130808
P1130810
P1130810
P1130817
P1130817

 

Dziesięciu  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu odebrało dzisiaj wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Wyróżnieni uczniowie swoje nagrody otrzymali z rąk Starosty Jasielskiego - Adama Pawlusia.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, następnie Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Wyróżnienie „Bene Meritus” otrzymują uczniowie, którzy osiągają znakomite wyniki w nauce, reprezentują swoją szkołę w konkursach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Nagrodzeni uczniowie to:

 • Marek Patrzałek - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
 • Michał Babiarz - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
 • Marceli Juruś - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
 • Paulina Ziomek  - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
 • Bartosz Chmura - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
 • Natalia Gomułka - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
 • Roksana Pięta - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
 • Katarzyna Sypień - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
 • Natalia Parzygnat - Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie
 • Kamila Czajka - Zespół Szkół w Trzcinicy

Starosta pogratulował uczniom wspaniałych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Swoje gratulacje przekazał również przybyłym na tę uroczystość rodzicom oraz dyrektorom szkół.

 

1
1
P1130621
P1130621
P1130624
P1130624
P1130627
P1130627
P1130630
P1130630
P1130649
P1130649
P1130658
P1130658
P1130662
P1130662
P1130670
P1130670
P1130673
P1130673
P1130676
P1130676
P1130682
P1130682
P1130686
P1130686
P1130693
P1130693
P1130695
P1130695
P1130701
P1130701
P1130703
P1130703
P1130708
P1130708
P1130714
P1130714
P1130720
P1130720
P1130727
P1130727
P1130729
P1130729
P1130733
P1130733
P1130741
P1130741
P1130743
P1130743
P1130755
P1130755

 

29 maja 2019 roku w Ożennej, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych wzięli udział w rajdzie szlakami konfederatów barskich, w ten sposób uczcili 251. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, autokarami pojechali do Ożennej, skąd przeszli szlakiem do okopów konfederatów barskich na Czeremsze, gdzie 13 stycznia 1770 r. konfederaci stoczyli walkę z wojskami rosyjskimi.

Podczas rajdu złożono kwiaty pod krzyżem upamiętniającym konfederatów, który postawiono w miejscu gdzie w okresie od wiosny 1769 roku do maja 1772 roku znajdował się warowny obóz konfederatów barskich. Następnie uczestnicy rajdu przeszli szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej do Ożennej, gdzie przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbyła się dalsza część uroczystości. Uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego przygotowały część artystyczną i przypomniały wszystkim zgromadzonym wydarzenia sprzed 251. lat.

Podczas wydarzenia głos zabrał również starosta jasielski-Adam Pawluś, który podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie, również przypominając wydarzenia z tamtych lat.

Organizatorem rajdu było II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, współorganizatorami Zespół szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, natomiast patronat nad wydarzeniem objął Starosta Jasielski - Adam Pawluś.

Wszyscy uczestnicy rajdu kosztowali kiełbaski z rusztu, gorące napoje oraz ciasteczka przygotowane przez Zespół Szkół Usługowo-Spożywczych w Jaśle.

1
1
IMG_5061
IMG_5061
IMG_5070
IMG_5070
P1130439
P1130439
P1130463
P1130463
P1130481
P1130481
P1130488
P1130488
P1130504
P1130504
P1130505
P1130505
P1130554
P1130554
P1130565
P1130565
P1130566
P1130566
P1130575
P1130575