Drukuj

W dniu 12 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi w Dobrucowej.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w miejscowości Dobrucowa zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz,  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Krzysztof Augustyn Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pękala, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle Ryszard Lisowski,  sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula oraz mieszkańcy wsi.

Zakres robót objął  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni z doprowadzeniem jej nośności do 100 kN/oś, poszerzanie jezdni do szerokości 6,00 m wraz z  dodatkowym poszerzeniem pasa ruchu na łukach poziomych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, usprawnianie systemu odwodnienia drogi tj. odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle i w dniu 4 listopada podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 279.911,10 zł. Całość sfinansowana została ze środków Powiatu Jasielskiego, przy wsparciu finansowym od Gminy Tarnowiec w wysokości 90.000,00 zł.

Starosta podziękował władzom gminy Tarowiec za pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji oraz przy budowie mostu na rzece Jasiołce. Jak podkreślił: Nie jest to wielki odcinek, bo dwustumetrowy, ale niezwykle ważny dla całej tej drogi powiatowej, ponieważ tworzymy nowy ciąg komunikacyjny północ-południe.

Wójt Gminy Jan Czubik podziękował staroście za zaangażowanie w budowę mostu oraz przebudowę drogi. Wyraził również nadzieję  na kolejne inwestycje na terenie gminy, przede wszystkim wykonanie odcinka chodnika z Dobrucowej  do Tarnowca. Myślę, że jak dobrze pójdzie to w kolejnych latach, a może nawet w przyszłym roku, uda się nam go wykonać. Deklaruję przejęcie go do obsługi. – powiedział.

Za przeprowadzone inwestycje, w imieniu mieszkańców, podziękował sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula.

1
1
P1180861
P1180861
P1180879
P1180879
P1180889
P1180889
P1180910
P1180910