W dniu 29 kwietnia br. oficjalnie przekazano plac do remontu ciągu dwóch dróg powiatowych, które znajdują się na terenie gminy Osiek Jasielski oraz gminy Dębowiec.

Remont ten jest efektem złożonego w ubiegłym roku wniosku przez Powiat Jasielski, który ubiegał się  o dofinansowanie na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z FDS wyniosło 70 %. Pełna nazwa zadania brzmi: „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załężę – Osiek Jasielski” – remont obejmuje ciąg dwóch dróg powiatowych o długości ponad 3 km, który umożliwi przejazd od Dobryni do Zawadki Osieckiej oraz od mostu na Markuszce do Osieka Jasielskiego. Dzięki remontowi zostanie zlikwidowana ostatnia droga powiatowa z nawierzchnią żwirową w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Pan Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski wyraził podziękowanie, za podjęcie realizacji tego zadania, ocenia Fundusz Dróg Samorządowych jako bardzo potrzebny dla samorządów. Ten ten projekt obejmuje poprawę dróg w trzech miejscowościach gminy Osiek Jasielski, tj. Osiek Jasielski, Załęże i Zawadka Osiecka.

Pani Bożena Jędryczka – Sołtys wsi Dobrynia również wyraziła zadowolenie, że ta droga będzie z nawierzchnią asfaltową, na którą mieszkańcy czekali długie lata.

Pan Zbigniew Brączyk – przedstawiciel wykonawcy oświadczył, że przystąpią niezwłocznie do rozpoczęcia prac i planują te zakończyć je ze znacznym wyprzedzeniem terminu umownego, przed tj. 15 września 2020 rok.

W przekazaniu udział wzięli: Adam Pawluś Starosta Jasielski, Katarzyna Kaszowicz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Ryszard Lisowski Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Zbigniew Brączyk Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych, Irena Baciak Radna Rady Powiatu Jasielskiego, Zbigniew Abratowski Inspektor nadzoru w PZD, Andrzej Stachurski Wójt Gminy Osiek Jasielski, Marcin Bolek Wójt Gminy Dębowiec, Bożena Jędryczka Sołtys wsi Dobrynia, Tadeusz Gumienny Sołtys wsi Osiek Jasielski, Dorota Sroka – Lewosz Radna Gminy Dębowiec.

1
1
2
2
3
3
4
4