W dniu 22-23 czerwca br. intensywne opady deszczu nad południową częścią miejscowości Myscowa spowodowały duże szkody w infrastrukturze drogowej i doprowadziły do podtopienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Intensywne opady doprowadziły do wezbrania wody w potoku Kaczalnik, która przelała się przez brzegi oraz przez most w ciągu drogi powiatowej Kąty – Myscowa – Krempna w km 5+730 – 5+740. Most został uszkodzony oraz wymyta została część jezdni. Strażacy z OSP w Myscowej zbudowali wały, w celu ochrony drogi oraz budynku przed zniszczeniem.

zd.1
zd.1
zd.2
zd.2