Drukuj

Podczas XIII sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 24 czerwca br. radni dokonali zmian w uchwale budżetowej wprowadzając nowe, niezbędne zadania inwestycyjne.

Na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905 R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka” radni zdecydowali o zabezpieczeniu środków w wysokości 1 176 909, 00 zł, z czego dotacja z budżetu państwa na inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wynosi 1 mln 16 tys. zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na dwa zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu:  „Wymiana kotła co dla Domu Pomocy społecznej w Foluszu” oraz „Wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”. O dofinansowanie tych oraz innych inwestycji w DPS w Foluszu takich jak: wykonanie ujęcia wody  i termomodernizacja pawilonu nr 10, Zarząd Powiatu zwrócił się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie. 

 

1
1
P1130929
P1130929
P1130956
P1130956
P1130987
P1130987