Drukuj

W dniu 22 lipca br. na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizację pierwszego etapu zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Grzegorz Pers - członek Zarządu Powiatu, Stanisław Żygłowicz – Burmistrz Kołaczyc wraz z radnymi Miasta i Gminy Kołaczyce, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Jan Gumienny – właściciel firmy będącej wykonawcą powyższych robót.

Pierwszy etap prac obejmie budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 920 metrów. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie przed podtopieniami znajdujących się tam budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przyszłości zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz powstanie nowy chodnik.

zd 9
zd 9
zd 6
zd 6