Drukuj

W dniu 18 września br. w Dębowcu, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Członkiem Zarządu  Ryszardem Lisowskim, przekazał plac budowy wykonawcy - Prezesowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Adamowi Matuszewskiemu oraz Członkowi Zarządu Przedsiębiorstwa Zbigniewowi Brączykowi. W przekazaniu placu budowy udział wziął również Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze Starostwa Powiatowego w Jaśle Henryk Kosiek.

Dnia 16 września br. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych reprezentowanym przez Prezesa Adama Matuszewskiego. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg powiatowych w  ramach 3 części. Część 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej NR 1882R Droga przez wieś Dębowiec”, w km 0+000-0+625.

Roboty obejmują przebudowę drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000-0+625, tj. od początku drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz do skrzyżowania przed ogrodami Sanktuarium. Zakres przebudowy obejmuje doprowadzenie szerokości jezdni do jednolitego i normatywnego parametru 6 m, zabudowę rowu odkrytego (strona lewa) na odcinku  w km 0+365-0+555 wraz z utwardzeniem pobocza, zabudowę rowu odkrytego (strona prawa) na odcinku w km 0+000-0+360 wraz z wbudowaniem krawężnika i utwardzeniem pobocza za krawężnikiem. Planowany termin realizacji zadania to listopad 2019 rok.

P1170407
P1170407
P1170420
P1170420