Drukuj

W dniu 30 września 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685”. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 15 listopada 2019 r.

Roboty obejmą kompleksową przebudowę drogi, tj. położenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustów oraz budowę nowego systemu odwodnienia.

Inwestorem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 658 638 zł.

 

kłodawa1.jpeg

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił, że budowa tej drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników,  a zwłaszcza pieszych, ułatwi też przejazd dla autobusów.

Bez nazwy.jpg