W dniu 25 czerwca br., w miejscowości Pielgrzymka, odbyło się spotkanie polsko-słowackie w sprawie stanu drogi wojewódzkiej 993 Gorlice – Dukla. Spotkanie zorganizowano na zaproszenie Piotra Miąso, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Marty Maj - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Marcela Horvatha – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie.

W spotkaniu wzięli również udział: Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski, Ryszard Lisowski i Grzegorz Pers – Członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Obecnie na drodze wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla trwają prace związane z budową mostu na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami oraz mostu w Pielgrzymce oraz z rozbiórką istniejących mostów na Kłopotnicy  i w Pielgrzymce.

Inwestycja ta pozwoli na przejazd pojazdów o nieograniczonym tonażu i zlikwiduje istniejący objazd przez miasto Jasło. Obecny stan drogi od granicy z województwem małopolskim do Nowego Żmigrodu (około. 12 km) jest w bardzo złym stanie.

Dyrektorzy zadeklarowali przystapienie do przygotowania wniosków na przebudowę m.in. DW 993 i zgłoszenie ich do Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020. Stwarza to szansę na pozyskanie środków finansowych pozwalających na wykonanie przebudowy ok. 12 km odcinka tej drogi na terenie Powiatu Jasielskiego oraz ok. 5 km na terenie Powiatu Gorlickiego. Starosta i wójtowie zadeklarowali wsparcie finansowe do tego projektu.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował Zarządowi oraz Radnym Województwa Podkarpackiego, w tym obecnemu na spotkaniu Wojciechowi Zającowi, za podjęcie działań w celu zwiększenia środków w wysokości 4 263 719, 00 zł na realizację nowego odcinka DW 992 w Jaśle (od ronda na ul. Wojska Polskiego do ronda na ul. Floriańskiej). Swoje podziękowania przekazał również Piotrowi Miąso, Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z pracownikami za zaangażowanie w realizację projektów na drogach wojewódzkich w Powiecie Jasielskim.

1
1
65134296_413737726021398_3800902905700024320_n
65134296_413737726021398_3800902905700024320_n
65231075_652318895180690_3069581717355364352_n
65231075_652318895180690_3069581717355364352_n
65418599_2626763897368150_1260500922019086336_n
65418599_2626763897368150_1260500922019086336_n

Podczas XIII sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 24 czerwca br. radni dokonali zmian w uchwale budżetowej wprowadzając nowe, niezbędne zadania inwestycyjne.

Na zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905 R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka” radni zdecydowali o zabezpieczeniu środków w wysokości 1 176 909, 00 zł, z czego dotacja z budżetu państwa na inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wynosi 1 mln 16 tys. zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na dwa zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu:  „Wymiana kotła co dla Domu Pomocy społecznej w Foluszu” oraz „Wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”. O dofinansowanie tych oraz innych inwestycji w DPS w Foluszu takich jak: wykonanie ujęcia wody  i termomodernizacja pawilonu nr 10, Zarząd Powiatu zwrócił się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie. 

 

1
1
P1130929
P1130929
P1130956
P1130956
P1130987
P1130987

 

 

obrazek.jpg

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie

W dniu 25 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie w godz. 9.00 – 11.00.
Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).
Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia. Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

Miejsce dyżuru:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

 

Rozpoczął się kolejny etap prac na moście w Dobrucowej. Dobiegają końca roboty rozbiórkowe i rozpoczynają prace związane z budową nowej przeprawy.

Na prawym brzegu rzeki (od strony Szebni) zakończono wyburzanie przyczółka i rozpoczęto prace zbrojeniowe pod nowy fundament. Po lewej stronie (od strony Tarnowca) trwają prace wyburzeniowe. Istniejące do tej pory przyczółki były w niedostatecznym stanie technicznym. Zarówno korpusy przyczółków, jak i filarów, zastały wykonane z betonu opartego na kruszywie naturalnym (pospółka rzeczna), nie nadającym się do tego typu konstrukcji. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że rzeczywista wytrzymałość betonu nie zapewnia możliwości przeniesienia obciążeń występujących na istniejącym moście. W konstrukcjach brak było zbrojenia.

Nowe przyczółki oraz nowy filar środkowy, pozwolą na podniesienie tonażu mostu do normatywnej wartości oraz zwiększą światło mostu, co przyczyni się do lepszego przepływu potencjalnej fali powodziowej.

 

1
1
64404022_715712242195817_7451138083778461696_n
64404022_715712242195817_7451138083778461696_n
64472994_446445109483231_1886159472431202304_n
64472994_446445109483231_1886159472431202304_n
64764616_2623852877645073_4895198918465290240_n
64764616_2623852877645073_4895198918465290240_n
64850076_2326783914048607_254911398553845760_n
64850076_2326783914048607_254911398553845760_n

 

W związku z pismem skierowanym przez Jan Czubika, Wójta Gminy Tarnowiec, dotyczącym drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, Adam Pawluś, Starosta Jasielski, przygotował odpowiedź na temat działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w celu likwidacji szkód powstałych przez intensywne opady.2019.06.10 Wójt Gminy Tarnowiec realizacja zadania