W dniu 23 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi w Dębowcu realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Europoseł Bogdan Rzońca,  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem,  przedstawiciele Gminy Dębowiec na czele z Wójtem Marcinem Bolkiem, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz. Wykonawcę,  czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mowstowych Sp. z o.o., reprezentował prezes zarządu Adam Matuszewski. Poświęcenia mostu dokonał ksiądz Paweł Raczyński – superior i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Obecny był również ks. Krzysztof Samborski.

Starosta podkreślił, że inwestycja ta była długo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców, ale także pielgrzymów przybywających licznie do Sanktuarium w Dębowcu. Przypomniał, że nie jest to jedyna inwestycja realizowana w tym czasie na terenie gminy. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych” przebudowano odcinek drogi Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+410 do 0+752 o długości 342 m. Całkowity koszt wyniósł 138 940 zł i został w całości pokryty ze środków Powiatu Jasielskiego.

Wójt Marcin Bolek wyraził wdzięczność dla Zarządu Powiatu oraz radnych za tę inwestycję. Podziękował  również za inne realizowane na terenie Gminy Dębowiec zadania w tym niedawno przebudowany ponad 300 m odcinek drogi Dębowiec – Zarzecze.

W ramach ww. inwestycji roboty objęły przebudowę drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000 – 0+625, tj. od początku drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz do skrzyżowania przed ogrodami Sanktuarium. Zakres przebudowy objął doprowadzenie szerokości jezdni do jednolitego i normatywnego parametru 6 m, zabudowę rowu odkrytego strona lewa na odcinku w km 0+365 – 0+555 wraz z utwardzeniem pobocza, zabudowę rowu odkrytego strona prawa na odcinku w km 0+000 – 0+360 wraz z wbudowaniem krawężnika i utwardzeniem pobocza za krawężnikiem.

Wartość inwestycji: 796 043,97 zł., w tym: subwencja ogólna: - 338 616,00 zł,  Powiat Jasielski - 357 427, 97 zł, Gmina Dębowiec - 100 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 16  września 2019 roku podpisano umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. Projektantem przedmiotowego zadania jest mgr inż. Jan Bugała.

 

1
1
P1180279
P1180279
P1180286
P1180286
P1180292
P1180292
P1180294
P1180294
P1180300
P1180300
P1180304
P1180304
P1180309
P1180309
P1180324
P1180324
P1180327
P1180327
P1180330
P1180330
P1180332
P1180332

 

W dniu 9 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Dobrucowej wykonanego w ramach zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem,  przedstawiciele Gminy Jasło na czele z Wójtem Wojciechem Piękosiem, przedstawiciele Gminy Tarnowiec na czele z Wójtem Janem Czubikiem, Dyrektor Zarządu Zlewni P.G.W. „Wody Polskie” w Jaśle Jerzy Żygłowicz, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, sołtysi oraz licznie przybyli okoliczni mieszkańcy.  Wykonawcę czyli firmę Wolmost Sp. z o. o. reprezentowali: prezes Zbigniew Wolan, wiceprezes Marcin Lubach, kierownik budowy Piotr Drozdowski oraz kierownik robót Dominik Drozdowski. Poświęcenia mostu dokonał ksiądz Paweł Knurek – Kustosz Sanktuarium w Tarnowcu.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego zadania inwestycyjnego. Podkreślił, że udało się to dzięki współpracy trzech jednostek samorządowych: Powiatu Jasielskiego, Gminy Jasło i Gminy Tarnowiec. Swoje podziękowania przekazał również dla parlamentarzystów i rządu, a w szczególności dla Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, za 50% dofinansowanie zadania. Gratulacje w związku z otwarciem mostu na rzece Jasiołce przesłał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Roboty budowlane miały na celu doprowadzenie do uzyskania normatywnego obiektu inżynierskiego. Nowy most posiada następujące parametry: długość całkowita: 60,60 m, szerokość jezdni – 2 pasy po 3 m, nośność klasa „B” – 40 ton. Projektantem przedmiotowego zadania jest Rafał Leń.

Roboty obejmowały wykonanie nowych podpór i konstrukcji nośnej mostu. W ramach rozbudowy przebudowano dojazdy do obiektu oraz umocniono skarpy i brzegi rzeki Jasiołki. Przebudowano również odcinek  drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok na długości łącznej około 900 m, tj. 550 m od strony Szebni i 350 m od strony Tarnowca. Wykonano obustronne pobocza szerokości 1,0 m oraz usprawniono system odwadniania drogi (odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe).

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Wolmost Sp. z o. o. na kwotę 6.292.085,81 zł. Finansowanie: subwencja ogólna budżetu państwa: 3.146.043,00 zł; Powiat Jasielski: 2.346.042,81 zł; Gmina Jasło: 200.000,00 zł; Gmina Tarnowiec: 600.000,00 zł.

 

1
1
IMG_8101
IMG_8101
IMG_8107
IMG_8107
IMG_8109
IMG_8109
IMG_8115
IMG_8115
IMG_8116
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8118
IMG_8125
IMG_8125
IMG_8127
IMG_8127
IMG_8129
IMG_8129
IMG_8130
IMG_8130
IMG_8133
IMG_8133
IMG_8141
IMG_8141
IMG_8145
IMG_8145
IMG_8149
IMG_8149
IMG_8153
IMG_8153
IMG_8162
IMG_8162
IMG_8178
IMG_8178
IMG_8184
IMG_8184
IMG_8192
IMG_8192
IMG_8200
IMG_8200
IMG_8204
IMG_8204
IMG_8205
IMG_8205
IMG_8211
IMG_8211
IMG_8214
IMG_8214
IMG_8220
IMG_8220

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zaprasza 20 listopada br. o godz.13:00 do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, na konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 października przyjął projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl

W terminie od 31 października do 4 grudnia br. uwagi i wnioski do dokumentu można składać za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Strategia województwa. Uwagi i wnioski można także składać pisemnie, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030″, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście, w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w trakcie konferencji konsultacyjnych.

W dniu 20 listopada takie spotkanie odbędzie się w Jaśle w sali narad Starostwa Powiatowego, pokój 339, o godz. 13:00.

Zapraszamy do udziału!

herb4.png

Most w Dobrucowej zrealizowany został w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Potok w km 1+649 – 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa”.

Inwestycja w głównej mierze związana była z przebudową istniejącego mostu celem uzyskania normatywnego obiektu. Przebudowa objęła także korektę drogi w obrębie dojazdów do mostu oraz umocnienie koryta rzeki.

Wszystkie prace związane z budową mostu zostały już zakończone. Obecnie trwa porządkowanie terenu. W przyszłym tygodniu przewidziany jest odbiór końcowy inwestycji.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa odbędzie się  9 listopada 2019 r.(sobota) o godzinie 10:30.

Starosta Jasielski Adam Pawluś serdecznie zaprasza na tę uroczystość mieszkańców gminy Tarnowiec i  miejscowości Szebnie.

Zdjęcia udostępnił generalny wykonawca Firma "Wolmost" Sp. z o.o.

 

dobrucowa-001
dobrucowa-001
dobrucowa-002
dobrucowa-002
dobrucowa-003
dobrucowa-003
dobrucowa-004
dobrucowa-004
dobrucowa-005
dobrucowa-005
dobrucowa-006
dobrucowa-006
dobrucowa-007
dobrucowa-007
dobrucowa-008
dobrucowa-008
dobrucowa-009
dobrucowa-009
dobrucowa-010
dobrucowa-010
dobrucowa-011
dobrucowa-011
dobrucowa-012
dobrucowa-012
dobrucowa-013
dobrucowa-013
dobrucowa-014
dobrucowa-014
dobrucowa-015
dobrucowa-015
dobrucowa-016
dobrucowa-016
dobrucowa-017
dobrucowa-017
dobrucowa-018
dobrucowa-018
dobrucowa-019
dobrucowa-019
dobrucowa-020
dobrucowa-020

 

W dniu 1 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, które odbyło się w Rzeszowie.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy.

W części spotkania dotyczącej propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiła koncepcję budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Zadanie znajduję się na liście inwestycji z „Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, pod pozycją nr 44.

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)