Rozpoczęły się prace zmierzające do powstania w Jaśle nowego ciągu drogowego. Powiat Jasielski zlecił już opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na rzece Jasiołce, łączącego osiedla Sobniów i Hankówka.

Już od zeszłego roku Powiat Jasielski prowadzi intensywne przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”. Z dniem 1 stycznia br. przejął od Miasta Jasła ulice Żniwną i Towarową, które zamierza połączyć nowym mostem. Pozwoli to na stworzenie nowego połączenia drogowego, które da możliwość przejazdu od południowej części Jasła do drogi krajowej nr 28, z ominięciem obciążonego ruchem centrum miasta, i dalej do części przemysłowej. Zmiana ta poprawi układ komunikacyjny Jasła. Nowa droga stanie się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta, z której korzystać będą mieszkańcy całego południa naszego powiatu.

Wraz z realizacją nowej drogi zrodziła się idea budowy nowego przystanku kolejowego Jasło – Sobniów, która mogłaby zostać zrealizowana łącznie z planowaną przez PKP modernizacją linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Zagórz.

Samorządy Powiatu Jasielskiego i Miasta Jasła zwróciły się do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o poparcie tej inicjatywy.

Nowy przystanek Jasło – Sobniów mógłby obsługiwać ruch na kierunku z Zagórza przez Krosno bezpośrednio do Rzeszowa, poprzez łącznicę, co pozwoliłoby na oszczędność czasu przejazdu o około 20 minut.

W miejscu przekroczenia linii kolejowej 108 nowo powstałą drogą powiatową na ulicy Żniwnej samorządy planują budowę parkingów, na których możliwe byłoby pozostawienie samochodów i przesiadkę do pociągu. Takie rozwiązanie mogłoby okazać się korzystne dla wielu mieszkańców powiatu.

Inicjatywę budowy infrastruktury towarzyszącej, jak parkingi typu „park & ride” popierają wszystkie samorządy naszego powiatu, a przede wszystkim Miasto Jasło, które jest właścicielem działek, na których parkingi mogłyby powstać. Lokalny samorząd jest również gotowy na pokrycie budowy infrastruktury towarzyszącej, pod warunkiem budowy przez PKP nowego peronu wraz z wyposażeniem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś składa podziękowania Zarządowi Osiedla Sobniów za poparcie tych inwestycji.

Planowaną trasę nowego ciągu komunikacyjnego przedstawia załączona mapka.

2020.02.20 Marszałek Ortyl nowy przystanek PKP Jasło Sobniów zał