Panu Wojciechowi Stefanikowi,

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle,

wraz z rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

Kazimierza Stefanika

Wicestarosty Jasielskiego w latach 2002 - 2006

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle i pracownikami Starostwa Powiatowego w Jaśle