Panu Adamowi Pawlusiowi,

Staroście Jasielskiemu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata

składają

Członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

nekrolog
nekrolog