Drukuj

Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Katarzyna Kaszowicz, w dniu 8 czerwca 2020 r., dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

Trwają intensywne prace przy budowie ciągu pieszego w miejscowości Dobrucowa, na ok. 800 m odcinku drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok. Wartość tych prac wynosi ponad 300 tys. zł.

Dokonano również przeglądu drogi powiatowej nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, która jest w trakcie przygotowywania do przebudowy. Obecnie trwają prace projektowe nad poszerzeniem i przebudową końcowego odcinka tej drogi od strony Tarnowca. Wykonana zostanie nowa podbudowa i usprawniony system odwodnienia, co pozwoli nowej nawierzchni zachować trwałość i funkcjonalność. Jednakże w celu utrzymania przejezdności, niezwłocznie zostanie zlikwidowany przełom na tej drodze.

Wybudowany zostanie również nowy przepust na drodze nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec na cieku Potok Czarny, który jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej naprawy. Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu zdecydowali o realizacji tej inwestycji.

Również odcinek drogi relacji Jasło – Zręcin w miejscowości Glinik Polski, wraz z przepustem, wymaga naprawy i dlatego przygotowywana jest dokumentacja do naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wszystkie te inwestycje, prowadzone na drogach powiatowych, o które zabiegają od lat radny Józef Rosół i Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, zapewnią użytkownikom ruchu komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

P1200800
P1200800
P1200867
P1200867
P1200869
P1200869
P1200872
P1200872