Dzisiaj, tj. 10 czerwca 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin”.

Zakres prac obejmie rozbiórkę i budowę dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin w ciągu dróg powiatowych nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska. Istniejące 2-przęsłowe mosty o konstrukcji żelbetonowej zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe, jednoprzęsłowe, płytowo - belkowe obiekty o normatywnych parametrach i nośności 40 ton. W ramach prac wykonane zostaną również umocnienia potoku i wyremontowana droga w obrębie dojazdów do mostów.

Wartość inwestycji to 3 382 944,69 zł, przy czym zadanie to otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, które pokryje 50% kosztów.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. z Gorlic.

Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2020 roku.

- Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Gminy Dębowiec, ale całego Powiatu Jasielskiego. Rzeka Bednarka jest niebezpiecznym górskim potokiem, który w czasie opadów szybko podnosi swój wartki nurt, dlatego dla bezpiecznego korzystania z przejazdu przez nią, konieczna jest rozbiórka i budowa nowych mostów o pełnym tonażu – powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale: Alicji Zając – Senator RP, Wojciecha Zająca – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adama Pawluia – Starosty Jasielskiego, Stanisława Pankiewicza – Wicestarosty, Ryszarda Lisowskiego - Członka Zarządu Powiatu w Jaśle, Marcina Bolka – Wójta Gminy Dębowiec, Kamili Cholewiak – Kiczek – przedstawiciela Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, księdza prałata Franciszek Motyka z Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Cieklinie, przedstawicieli wykonawcy: Marka Pyznara - Wiceprezesa Zarządu firmy „GODROM” sp. z o.o. i Piotra Bażyka - Kierownika budowy, Katarzyny Kaszowicz – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Ewy Dubiel - Naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanny Wanat - Kierownika Referatu w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Henryka Kośka - Inspektora nadzoru w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Andrzej Konopki – Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Stanisława Więcka - Sołtysa wsi Cieklin oraz Rafała Czechowicza - Komendanta OSP Cieklin.

 

P1200000
P1200000
P1200884
P1200884
P1200918
P1200918
P1200932
P1200932
P1200945
P1200945
P1200962
P1200962
P1200979
P1200979
P1210006
P1210006
P1210027
P1210027
P1210049
P1210049
P1210051
P1210051
P1210068
P1210068