W powiecie jasielskim funkcjonuje rozbudowana siatka połączeń autobusowych. Od listopada 2019 roku autobusy docierają do najodleglejszych miejscowości powiatu, w miejsca, gdzie do tej pory mieszkańcy mieli problem z dojazdem komunikacją publiczną. Przewozy są realizowane również w dni świąteczne oraz w weekendy.

Samorząd Powiatu Jasielskiego jest członkiem Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, który  przejął organizację przewozów pasażerskich na terenie powiatu. Przewozy wykonywane są przez dwóch operatorów tj. PGZK-Jasiel sp. z o.o. i MKS Jasło sp. z o.o.

Komunikacja autobusowa na terenie powiatu jasielskiego realizowana jest do 107 wsi na terenie 9 gmin oraz na obszarze Miasta Jasła. Pomimo trwającego stanu pandemii komunikacja organizowana przez PGZK funkcjonuje nieprzerwanie. Możliwe jest to w głównej mierze dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej oraz finansowemu zaangażowaniu wszystkich samorządów tworzących Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim.

W sierpniu 2019 r. publiczny transport zbiorowy w naszym powiecie został zasilony środkami pochodzącymi z państwowego funduszu przewozów autobusowych na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze publicznym.

Wysokość dotacji przeznaczonej dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na przebudowę i uzupełnienie istniejącej sieci połączeń autobusowych wynosiła ponad 956 tysięcy złotych (na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku).

Również Samorząd Powiatu Jasielskiego wspiera finansowo transport publiczny. Tylko w pierwszym kwartale 2020 r. Powiat Jasielski na wsparcie publicznych przewozów pasażerskich przeznaczył środki w wysokości 788 809 zł, natomiast w 2019 roku była to kwota 905 927 zł.

Obecnie funkcjonujący rozkład jazdy został skonstruowany w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup społecznych. Autobusy dojeżdżają do tych miejscowości, do których do tej pory nie dojeżdżały, bo przewoźnikom po prostu nie opłacało się kursować w te rejony. Dzięki temu ich mieszkańcom łatwiej jest dojechać autobusem do pracy, instytucji użyteczności publicznej, przychodni, sklepów, a dzieciom i młodzieży do przedszkoli oraz szkół.

Co ważne, przewozy funkcjonują również w dni świąteczne, a także soboty i niedziele, czego wcześniej nie było.

Oprócz przewoźników publicznych, tj. PGZK-Jasiel i MKS Jasło, na terenie powiatu funkcjonuje ośmiu  przewoźników komercyjnych na 43 liniach komunikacyjnych.

Zwiększenie wysokości dopłat do przewozów użyteczności publicznej pozwoli na stałe włączyć do systemu przewozów publicznych obszary, gdzie do tej pory przewozy realizowały podmioty komercyjne.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie powiatu, pod linkiem:  https://www.powiat.jaslo.pl/zalatw/zalatw-sprawe-rozwijane/593-wydzial-komunikacji-i-transportu-karty-informacyjne/427-rozklady-jazdy.