INFORMACJA  OGÓLNA

o sytuacji powodziowej na terenie powiatu jasielskiego

według danych przesłanych z gmin na dzień 30.06.2020 na godz. 8:00

 

W wyniku wystąpienia w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie Powiatu Jasielskiego zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej powódź, nawałnice oraz gradobicia, odnotowano liczne straty.

 

Miasto Jasło

 1. Zalane zatopione budynki:
 • Oś. Brzyszczki: 300,
 • Oś. Ulaszowice: 290 (w tym przy ul. Konopnickiej: 90),
 • Oś. Krajowice: 50,
 • Oś. Kaczorowy: 40,
 • Pozostałe: 500
 1. Zalane zatopione firmy: 60
 2. Uszkodzone drogi: 70 ulic,
 3. Uszkodzone dojazdy/podjazdy prywatne: 800,
 4. Uszkodzone dojazdy/podjazdy komunalne: 300,
 5. Osuwiska: 10,
 6. Przepusty: 250,
 7. Zalane zatopione budynki użyteczności publicznej: 12,
 8. Kanalizacja deszczowa: zamulone ok. 11 km
 9. Pozostała infrastruktura komunalne:
 • Kanalizacja sanitarna,
 • Zieleń miejska.

Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Jasło

W gminie Jasło nastąpiły znaczne szkody w infrastrukturze drogowej, mieszkaniowej
i komunalnej:

 • podtopionych i zalanych zostało ok. 300 budynków mieszkalnych
 • ok. 500 studni, zalanych i zanieczyszczonych wymagających pompowania i dezynfekcji.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zgłosiła uszkodzenia dróg żwirowych i bitumicznych dróg gminnych, przepustów, poboczy i rowów. Łączna długość uszkodzonych dróg gminnych wraz
z infrastrukturą wynosi 32 km. Wartość szacunkowa strat wynosi 4 200 000, 00 zł. Ponadto zalane zostały budynki mieszkalne 180 i infrastruktura mienia komunalnego:

 • Budynek Urzędu Gminy Skołyszyn (zalane podpiwniczenie użytkowe wraz ze 
 • samochodem)
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie wraz z środkami transportowymi, narzędziami, pomieszczeniami biurowo-warsztatowymi,
 • Dom Ludowy z remizą w Bączalu Dolnym i Harklowej
 • powstały uszkodzenia w sieci kanalizacyjnej (przepompownie w Pustej Woli, Skołyszynie, Sławęcinie),
 • stacje uzdatniania wody w Skołyszynie, Przysiekach i Święcanach
 • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
 • zalaniu lub podtopieniu uległy zakłady pracy m.in. FA Jafar, ZPOW Vortumnus, Bank Spółdzielczy, Stacja Paliw i bazy transportowe, skład budowlany.

W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 odwołano alarm przeciwpowodziowy. Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Tarnowiec

W miejscowości Gliniczek odnotowano straty w postaci:

 • zerwanej linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne,
 • powstanie osuwiska ziemnego na działce przylegającej do rzeki Czarny Potok,
 • powalone drzewo na dach budynku mieszkalnego.

Na terenie miejscowości Sądkowa:

 • podtopieniu uległo 4 budynki mieszkalne (zalane piwnice lub parter budynku, podtopione posesje i zalane studnie).

W miejscowości Dobrucowa:

 • podtopiony został budynek mieszkalny i zalana piwnica,
 • uszkodzeniu uległy przepusty przy drodze powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec,
 • w wielu miejscach na drogach gminnych i powiatowych uszkodzeniu uległy pobocza.

W miejscowości Roztoki:

 • uszkodzone zostało pokrycie dachu i zalane dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenie biblioteki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach.

Straty poniosły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Tarnowiec. Zatopiony samochód pożarniczy średni GBA Magirus OSP Nowy Glinik (najprawdopodobniej nie nadaje się do dalszej eksploatacji) oraz uszkodzone zostały akumulatory samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Brzyska

Na terenie miejscowości Dąbrówka uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie. Na drodze powiatowej Nr 1313R został uszkodzony most oraz nawierzchnia drogi w obrębie mostu.

W miejscowości Wróblowa  - uszkodzeniu uległy drogi gminne o nawierzchni żwirowej i asfaltowej zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Ujazd - uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Brzyska -  Uszkodzeniu uległy drogi gminne oraz mostki i przepusty, uszkodzone zostało pobocze przy drodze powiatowej 1313R. Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostały zalane studnie

W m. Lipnica Dolana – Uszkodzone zostały drogi gminne, mostki i przepusty, Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zalane zostały studnie przydomowe.

Na terenie wyżej wymienionych miejscowości zostało zalane, zamulone i zniszczone znaczne obszary upraw rolnych.

Od 29 czerwca w terenie pracują komisje szacujące szkody.

PCPR 1