Ostrzegamy o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic, które niedawno nawiedziły nasz powiat. Apelujemy o szczególną ostrożność na odcinkach:

 • 1832R Bączal Skołyszyn - w miejscowości Bączal Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.
 • Doszło do oberwania korony drogi wciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły. Postał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w miejscowości Dąbrówka.
 • Droga Nr 1844R Niepla - Przybówka . Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w miejscowości Niepla (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).
 • Droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w miejscowości Młynówka.
 • 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.
 • Droga krajowa Dk-73 – uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 • Droga DK-28 – Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn - uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi.
 • Droga 992 w Jaśle - podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.

W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej.

 

 

1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
baczal skłyszyn
baczal skłyszyn
Niepla
Niepla
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)