W związku z uszkodzeniem w 2019 roku pobocza drogi (obsunięciem się skarpy wraz z częścią jezdni) w ciągu drogi powiatowej 1867R Harklowa-Osobnica, w miejscowości Harklowa wykonano zabezpieczenia korpusu drogi na długości 30 m.

W ramach prac naprawczych wykonano zabezpieczenie rowu elementami żelbetonowymi i wzmocniono skarpę narzutem kamiennym oraz poszerzono nawierzchnię wraz z poboczem. Obecnie droga na tym odcinku ma szerokość 5 m. 

Koszt naprawy wyniósł ogółem: 133 332 zł, z czego Gmina Skołyszyn wyasygnowała na ten cel kwotę 20 000 zł. Pozostałe środki na naprawę w/w drogi pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Kazimierz Goleń - sołtys wsi Harklowa w imieniu mieszkańców podziękował za działania Powiatu Jasielskiego:

Jako mieszkańcy Harklowej jesteśmy zadowoleni z wykonanego osuwiska. Udrożniło to przejazd z Harklowej na Osobnicę. Jest to bardzo potrzebne, gdyż zagrażało bezpieczeństwu. Współpraca z Powiatem układa sie nam bardzo dobrze. Pewne sprawy, które sa do wykonania sa realizowane na bieżaco.  

 

Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1