119784197 632898414096599 3558576084437871984 n

W miejscowości Harklowa zakończyły się prace nad remontem chodnika biegnącego wzdłuż drogi Nr 1867R Harklowa - Osobnica.

Chodnik został odnowiony na długości 200 m. Wymieniono krawężniki, a zniszczone płytki chodnikowe zastąpiono kostką brukową.

Remont przyczyni się do poprawi bezpieczeństwa i komfortu pieszych, wpisując się w podejmowane przez Powiat Jasielski działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przy finansowym wsparciu Gminy Skołyszyn.