Trwają prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz  – Tarnowiec na Czarnym Potoku. Wartość zadania, na podstawie podpisanej z wykonawcą umowy, wynosi ponad 597 tys. zł.

Roboty budowlane wraz z odbiorami i oddaniem nowego obiektu do użytkowania zakończone zostaną do połowy grudnia bieżącego roku.

Z uwagi na charakter prac i konieczność zamknięcie drogi powiatowej nr 1888R i skierowanie ruchu na objazdy, zwracamy się do wszystkich użytkowników drogi o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

zdj1
zdj1
zdj2
zdj2
zdj3
zdj3
zdj4
zdj4
zdj5
zdj5