Zakończyły się prace związane z rozbudową drogi i mostu w Desznicy. W dniu 3 listopada samorząd Powiatu Jasielskiego oddał do użytkowania inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+705 w miejscowości Desznica wraz z mostem na potoku Ryj".

Inwestycja ta zakładała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Desznica na odcinku ok. 500 m. oraz rozbiórkę starego mostu i wybudowanie nowego. W ramach prac nie tylko powstał nowy most na potoku Ryj, ale poszerzona została jezdnia z nową nawierzchnią, poboczami, rowami i zjazdami.

Grzegorz Pers, Radny Rady Powiatu w Jaśle i Adam Harowicz, radny Rady Gminy Nowy Żmigród, z Desznicy, długo zabiegali o wykonanie tej inwestycji.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. z Jasła.

Wartość inwestycji to 1 498 797,03 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 049 157 zł.  

Przypominamy, że Powiat Jasielski wykonał już remont odcinka tej drogi do Przełęczy Kolanin – do skrzyżowania z drogą gminną do Kotani.

W najbliższych tygodniach zostanie wykonany remont pozostałego, ok. 4 kilometrowego, odcinka przedmiotowej drogi do Świątkowej Wielkiej. Planuje się utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, co umożliwi bezpieczny przejazd do Świątkowej Wielkiej i Świerzowej Ruskiej. W ten sposób kolejna droga stanie się przejezdna, tworząc ciąg komunikacyjny.

RIMG3100
RIMG3100
RIMG3111
RIMG3111
RIMG3162
RIMG3162
RIMG3164
RIMG3164
RIMG3167
RIMG3167
RIMG3168
RIMG3168
RIMG3172
RIMG3172