Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle doczekał się znacznej modernizacji i jest bezpieczniejszy. Prace dotyczyły instalacji elektrycznej, wymiany kotła gazowego i pokrycia dachu.

Zadanie „Modernizacji budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obejmowało wymianę tablic rozdzielczych z liniami zasilającymi oraz wykonanie nowych instalacji w pomieszczeniu warsztatu/kotłowni.

Dach budynku został pokryty papą termozgrzewalną a w części, gdzie znajduje się instalacja fotowoltaiczna metodą bezspoinową. Strop został docieplony warstwą z wełny Izover, okucie kominów i czapek kominowych wykonano z blachy powlekanej. Kominy ponad dachem ocieplono styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano także kocioł gazowy o mocy 40 kW. Wymagało to częściowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni.

Powiat jasielski wydatkował na modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW w Jaśle przy ul. Floriańskiej 170 blisko 147 tys. zł, w tym 80% dofinansowania pozyskał ze środków PFRON.

Poczynione prace przyczynią się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa wychowanków ośrodka.

 

 

P1220896
P1220896
P1220904
P1220904
P1220907
P1220907
P1220909
P1220909
P1220917
P1220917
P1220921
P1220921