Drukuj

P1220932 min

Wczoraj, 3 grudnia br., Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem oraz Etatowym Członkiem Zarządu Janem Muzyką spotkał się z Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowiec Jarosławem Pękalą i Miłoszem Leszkiewiczem pełniącym obowiązki Wójta Gminy Tarnowiec.

Tematem spotkania było omówienie realizacji zadań na terenie gminy Tarnowiec zaplanowanych przez Powiat Jasielski w przyszłorocznym budżecie.

Powiat zamierza zrealizować 3 zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+ 379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski;
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733;
  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+435 – 2+935 w miejscowości Wrocanka.

Zarówno p.o. Wójta Miłosz Leszkiewicz jak i Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala popierają ich realizację i deklarują złożenie wniosku o wsparcie finansowe tych zadań do Rady Gminy w wysokości do 50% udziału własnego przez Gminę Tarnowiec.